24.11.2014 / Gösterim Sayısı : 1278

Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu Çağrısı

5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" nun 23 üncü maddesi gereği 29.12.2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği'nin 5.maddesinde belirlenen kriterler çerçevesinde Bakanlığımızca oluşturulmuş olan 4 üncü dönem Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu (UGKK) ve buna bağlı olarak kurulan Alt Komisyonların görev süreleri bitmiştir. 5 inci dönem UGKK oluşturulmuş olup buna bağlı olarak da Türk Gıda Kodeksi kapsamında hazırlanan mevzuat taslaklarının görüş değerlendirmesini yapmak üzere 5 inci dönem Alt Komisyonlar kurulacaktır.

Söz konusu Alt Komisyonlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kuruluşlar, özel sektör ve üniversitelerin konusunda uzman temsilcilerden oluşmakta ve UGKK tarafından onaylanmaktadır.

Bu kapsamda; kurulacak olan alt komisyonlara ilişkin genel bilgiler (Ek-1), 4 üncü dönem alt komisyonlara ilişkin bilgiler (Ek-3) ve komisyonların isimleri ve çalışma konuları Ek-4 de belirtilmiş olup, bu komisyonlarda görev almak isteyen akademik personelin iletişim ve uzmanlık alanlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı EK-2' deki formu eksiksiz bir şekilde doldurarak en geç 15/12/2014 tarihine kadarkodeks@tarim.gov.tr elektronik posta adresine ve yazı ile Genel Müdürlüğümüze göndermesi gerekmektedir.

 Başvuru Formu için tıklayınız.

''