Misyon&Vizyon

​​

BAKANLIĞIMIZIN MİSYONU

-Ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan, güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği gerçekleştirmek,

-Tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak,

-Kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek amacıyla politika belirlemek ve uygulamak.​​

Müdürlüğümüzün Misyonu:

- Ülkemize giriş yapan canlı hayvan, İnsan gıdası olan hayvansal ürünler ile İnsan gıdası olmayan ürünlerin(hastalık bulaştırma riski olan sap, saman gibi bir takım bitkisel ürünler de dahil) mevzuatın belirlediği kalite ve sağlık yönünden kontrollerini yapmak,

- Halk, İnsan ve hayvan sağlığının korunmasına ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamak

BAKANLIĞIMIZIN VİZYONU

Gıda ve tarım alanında;

-Üretici ve tüketici memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak,

-Türkiye'yi bölgesinde lider, Dünyada küresel aktör haline getirmek.

Müdürlüğümüzün Vizyonu:

-Ülkemize İthal edilmesi düşünülen, Canlı hayvanlar, hayvansal yan ürünler dahil tüm hayvansal ürünler ve hastalık bulaştırma riski olan sap, saman gibi ürünlerin arz güvenliğini sağlamak,

-Sorumluluk bilinciyle sektörün önünü açan, halk sağlığı, insan sağlığı, hayvan sağlığı ve gıda güvenliğine katkı sağlayan yetkin bir kurum olmak. ​

''