Müdür

 

Abdi TÜRKER

Müdür V.

 

       1962 yılı Korkuteli Doğumludur.

       1980 Antalya Lisesinden, 1986 yılında ise Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Mezun olmuştur. 

         Sırası ile Hakkari İl Müdürlüğü, Yüksekova İlçe Müdürlüğü, Gökçeada İlçe Müdürlüğü, Kumluca İlçe Müdürlüğü, Manavgat İlçe Müdürlüğü ve Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde Çalışmıştır.

       20 Mayıs 2014 tarihinden itibaren Antalya Havalimanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğünde Kurucu Müdür V. olarak görev yapmaktadır.

Türkiye'de ki önemli bal arısı hastalıkları ve korunma ve kontrol yöntemleri eğitimi:  1993

Gıda Kontrolörü/Gıda Deneticisi kursu : 13-17/06/2005

AB Eşleştirme Projesi Tr 2004 Ib Ag 02  Türkiye'de Gıda Güvenliği Ve Kontrolü Sisteminin Yeniden Yapılandırılması Ve Güçlendirilmesi  (2004 Ve 2006 Yılları)

Su Ürünleri AB Müktesabatı Yasal Ve Kurumsal Uyumu Teknik Yardım Projesi Kapsamında "Avrupa Birliği Hijyen Düzenlemeleri Eğitimi": 2006

Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi: 27-29/08/2007

Su Ürünleri Kalite Kontrol Sistemi, Haccp Uygulamaları ve Su Ürünleri Toptan Satış Yerleri Düzenlemeleri Eğitimi: 29/05/2010

Antalya Master Planı; Su Ürünleri, İşleme Değerlendirme Tesisleri ve Dış Ticaret  Bölümü. 2011 http://vskn.tarim.gov.tr/_layouts/images/icpdf.pngTıklayınız

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi: 2011

     BAKA Ajans Doğrudan Faaliyet Desteği Kapsamında, Antalya Tarım Stratejik Planının Hazırlanması​(2012-2016) Projesi: TR61 Bölgesinin hedefine ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla; AİGTHM'nin 2012-2016 yıllarını kapsayan; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını geleceğe ilişkin misyon ve vizyonunu, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, kaynak dağılımlarını içeren, Antalya İli Tarım ve Kırsal Kalkınma Stratejik Planı Rehberinin hazırlanmasıdır. Proje sonunda Antalya İli Tarım Stratejik Planı (2012-2016) rehberi yayınlanarak uygulamaya konulmuştur.​ 2011. ​​http://vskn.tarim.gov.tr/_layouts/images/icpdf.pngRehbere Ulaşmak için Tıklayınız

Kişisel Gelişim ve Sunum Teknikleri Eğiticilerin Eğitimi 2012

Kişisel Gelişim ve Beden Dili Eğitimi. 2013

Resmi Veteriner Hekimler Eğitimi:2014


  

''