Tarihçe

31.12.2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerinin Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik” kapsamında, Bakanlar Kurulu'nca 4/11/2013 tarihinde 2013/5558 no ile kararlaştırılan ve 29.11.2013 tarih ve 28836 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak faaliyetlerine başlaması uygun görülen Antalya Havalimanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü kurulmuş ve 20.05.2014 tarihi itibarı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetine başlamıştır. 01.01.2015 tarihinden itibaren Büyük Liman Mevkii, Liman Mahallesi 2. Cadde adresinde faaliyetine devam etmektedir.

''