Hayvansal ve Hayvansal Yan ürün Denetim

1) Firma Kayıt İşlemi

Firma Kayıt dilekçesi aşağıdaki istenilen evraklar ile doldurulup getirilecek

Firma Kayıt Dilekçesi

1.Vekalet (Orjinal) , 2.İmza Sirküleri (Fotokopi) , 3.Faaliyet Belgesi (Fotokopi) , 4.Ticari Sicil Gazetesi (Fotokopi)

2) TPS Başvurusu

Gümrük ve V.S.K.N mevzuatlarına uygun şekilde Tek pencere Portal Siteminden başvurusu yapılacak.

3) Başvuru Dosyası

Başvuru için yarım kapak dosya ile birlikte aşağıda belirtilecek evraklar doldurulacak başvuru dilekçemiz ile birlikte Müdürlüğümüze başvuru yapılacak.

1-Başvuru Dilekçesi

(Evrak İçin Tıklayınız)

2-Veteriner Giriş Belgesi

(Evrak İçin Tıklayınız)

3-Denetim Tutanağı

*(Numunesi Alınan Ürünler İçin 3 Adet ,Alınmayanlar İçin 1 adet)

(Evrak İçin Tıklayınız)

4-Kontrol Belgesi Aslı ve Fotokopisi *( Getirilecek Ürün Cinsine Göre Gerekli)

5-Veteriner Sağlık Sertifikası

6-Bileşen veya Spesifikasyon Belgesi

7-Fatura Fotokopisi

8-Konşimento ve Özet Beyan Fotokopileri

9-Vekaletname ve İmza Sirkülerinin Fotokopileri

10-Taahütnameler

* ( Getirilecek Ürün Cinsine Göre Gerekli)

-İnsan Gıdası Olmayan

(Evrak İçin Tıklayınız)

-Sevkiyat Taahütnamesi

(Evrak İçin Tıklayınız)

-Etiket taahütnamesi

(Evrak İçin Tıklayınız)

11-Hayvansal Yan Ürünler İçin Onaylı İşletme Dökümanı

* ( Getirilecek Ürün Cinsine Göre Gerekli)

(Kontrol Edilecek site İçin Tıklayınız)

4) Döner Sermaye Ücreti

Döner Sermaye ücreti başvuru esnasında yatırılacak.

Döner Sermaye Birim Fiyat Listesi

5) Kontrol

Denetim birimimiz tarafından önce döküman kontrolü yapılır.Daha sonra kimlik ve fiziksel kontrol yapılır.Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde gerekli işlemler yapılır.

6) T.P.S Onayı

Yapılan kontrollerden sonra evraklar uyumlu ve uygun olması durumunda, numune alındı ise numune sonucu beklenir.Tüm kontroller olumlu olursa T.P.S başvurusu onaylanır ve ürüne izin verilir.Aksi durumda işlem red edilerek ,firma talebine bağlı olarak imha veya mahrece iade işlemi uygulanır.''