Başvuru Formu

Transit Geçiş Müracaatı

Transit Geçiş Müracaatında İstenilen Belgeler.

 1. Transit Müracaat Dilekçesi
 2. Veteriner Giriş Belgesi ( V.G.B.) ( Ürünler veya Hayvanlar ) 
 3. Orijinal Veteriner Sağlık Sertifikası
 4. Fatura
 5. Konşimento veya Tır Karnesi
 6. Gümrük Beyannamesi
 7. Noter Onaylı Vekaletname

   

  Örnek Transit Dilekçesi        Örnek V.G.B. (ürünler )      Örnek V.G.B. ( hayvanlar)

   

  Not:
 • Veteriner Giriş Belgesi P.C. ortamında  hazırlanacak 1. Sayfası vekalet sahibi firma temsilcisi tarafından doldurularak imzalanacaktır. 

İthalat Müracaatı

İthalat Müracaatında İstenilen Belgeler

 

 1. İthalat Müracaat Dilekçesi
 2. Veteriner Giriş Belgesi ( V.G.B.)  ( Ürünler veya Hayvanlar )
 3. Orijinal Veteriner Sağlık Sertifikası
 4. Fatura
 5. Konşimento veya Tır Karnesi
 6. Gümrük Beyannamesi
 7. Noter Onaylı Vekaletname
 8. Firma Dosyası

  - Ticaret sicil gazetesi

  - Faaliyet Belgesi

  - İmza sirküsü

  - Noter vekaleti

Not :

 • 8 nolu madde bir defaya mahsus her yılın başında veya müracaat sırasında ibraz edilecektir.
 • Firma temsilcileri Müdürlüğümüze dilekçe ile müracaat etmeden önce aynı gün içerisinde Gümrük Bakanlığının Tek Pencere Sistemi üzerinden de Müracaat edeceklerdir.
 • Veteriner Giriş Belgesi P.C. ortamında  hazırlanacak 1. Sayfası vekalet sahibi firma temsilcisi tarafından doldurularak imzalanacaktır.

   

   

Örnek İthalat Dilekçesi     Örnek V.G.B. ( ürünler )      Örnek V.G.B. ( hayvanlar)

''