25.8.2014

İLGİLİ MEVZUATLAR

  • KANUNLAR
  • YÖNETMELİKLER
  • TEBLİĞLER
  • TALİMATLAR
  • TÜRK GIDA KODEKSİ
  • DTS5996 - VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU

1380 - SU ÜRÜNLERİ KANUNU

5607 - KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU

657   - DEVLET MEMURLARI KANUNU


-Gıda Hijyeni Yönetmeliği

-Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik

-Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği

*Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

*Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

-Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik

*Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

                                                                                             

-Yem Hijyeni Yönetmeliği

*Yem Hijyeni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

-Yemlerin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik

*Yemlerin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

                                                                                              

-Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik

-Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

-Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik

-Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

*Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   

                                                                                                

-Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

*Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

-İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği

*İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

-Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik


-Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (No: 2012/12)

-Hayvansal Ürünlerin Kişisel Sevkiyatlarının Ülkeye Girişine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (No: 2012/11)

-Yemlerde İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliğ (No: 2014/11)


Hayvansal Ürün İthalatına İlişkin Uygulama Talimatı


-Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği

-Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği

-Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği

-Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği

-Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği

-Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161230M1-5.htm''