Veteriner Kontrolüne Tabi Ürünler

EK–1

5 İNCİ MADDEDE BELİRTİLEN VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN

HAYVAN VE ÜRÜNLERİN LİSTESİ

 

Bu liste, veteriner sınır kontrol noktalarında veteriner kontrollerine tabi olması gereken sevkiyatların seçimine yardımcı olmak için, kullanılan ürün sınıflandırmasına göre hayvanları ve ürünleri belirler.

 

Notlar:

1. Sütun 1 (Tarife Pozisyonu):

Dört rakamlı bir tarife pozisyonu kullanılır. Aksi belirtilmedikçe bu dört rakamlı tarife pozisyonu ile başlayan veya kapsanan bütün ürünler veteriner kontrolleri için veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne gönderilir.

 

Veteriner kontrolleri gereğince incelenmesi istenen herhangi bir tarife pozisyonu altında sadece belirli ürünler varsa ve ürünlerin sınıflandırmasında var olan bu tarife pozisyonu altında özel alt bölümler yoksa bu tarife pozisyonu Ex olarak işaretlenir (örneğin Ex 3002: tüm tarife pozisyonu için değil, sadece hayvan türevli materyal için veteriner kontrolü gerekmektedir).

 

2. Sütun 2 (Tanımı):

Ürünlerin tanımı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca belirlenen Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin tanım sütununda belirtildiği gibidir.


Gümrük Tarifesinin tam kapsamının daha ileri açıklaması için Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin en son değişikliğine bakınız.

 

Not: Farklı fasıllar ve tarife pozisyonları kapsamındaki ürünler hakkında daha ileri bilgiler, Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin tarife pozisyonu kodlarına ilişkin açıklayıcı notlarında ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi'nde bulunabilir.

 

3. Sütun 3 (Niteliği ve Açıklama):

Bu sütun, veteriner kontrollerine tabi olması gereken sevkiyatların seçimi için ürünlerin kapsamının detaylarını verir.

Tarife PozisyonuTanımıNiteliği ve Açıklama
 Fasıl 1: Canlı Hayvanlar 
0101Canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolarHepsi
0102Canlı sığırlar Hepsi
0103Canlı domuzlarHepsi
0104 10Canlı koyunlarHepsi
0104 20Canlı keçilerHepsi
0105Canlı kümes hayvanları [tavuklar, horozlar  (Gallus Domesticus türü), ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler]Hepsi
0106Diğer canlı hayvanlarHepsi

Bu tarife pozisyonu, aşağıdaki evcil ve yabani hayvanları da içerir:

(A) Memeliler

 1. Maymunlar (Primatlar),
 2. Balinalar, yunuslar ve domuz balıkları (Cetacea sınıfındaki memeliler), manatideniz güzeli ve denizinekleri (Sirenia sınıfındaki memeliler),
 3. Diğerleri (ren geyikleri, kediler, köpekler, aslanlar, kaplanlar, ayılar, filler, develer, zebralar, tavşanlar, yabani tavşanlar, geyikler, antiloplar, dağ keçileri, tilkiler, vizonlar ve kürk çiftlikleri için diğer hayvanlar).

  (B) Sürüngenler (yılanlar ve kaplumbağalar dâhil)

  (C) Kuşlar
 1. Yırtıcı kuşlar,
 2. Papağanımsılar (papağanlar, muhabbet kuşları, makaolar ve kakadular dâhil),
 3. Diğer (keklikler, sülünler, bıldırcınlar, çulluklar, batak çullukları, güvercinler, ormantavukları, kiraz kuşları, yaban ördekleri, yaban kazları, ardıç kuşları, karatavuklar, çayır kuşları, sakalar, baştankaralar, sinek kuşları, tavus kuşları, kuğular ve 0105 tarife pozisyonunda yer almayan diğer kuşlar).

  (D) Diğer, arılar (kutu, kafes veya kovan içinde taşınsın veya taşınmasın) diğer böcekler, kurbağalar gibi.

  0106 tarife pozisyonu, 9508 tarife pozisyonunda yer alan sirklerin, hayvan sergilerinin veya benzer gezici hayvan gösterilerinin bir parçası olan hayvanları kapsamaz.

   
0106 11Maymunlar (Primatlar)Hepsi
0106 12Balinalar, yunuslar ve domuz balıkları (Cetacea sınıfındaki memeliler), manatideniz güzeli ve denizinekleri (Sirenia sınıfındaki memeliler)Hepsi
0106 19Diğer

0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 ve 0106 12 tarife pozisyonları dışında kalan evcil tavşanlar ve memeliler.

Köpek ve kediler dâhildir.

0106 20Sürüngenler (yılanlar ve kaplumbağalar dâhil)Hepsi
0106 31Kuşlar: Yırtıcı kuşlarHepsi
0106 32Kuşlar: Papağanımsılar (papağanlar, muhabbet kuşları, makaolar ve kakadular dâhil)Hepsi
0106 39DiğerGüvercinler dâhil olmak üzere, 0105, 0106 31 ve 0106 32 tarife pozisyonları dışında kalan kuşları içerir.  
Tarife PozisyonuTanımıNiteliği ve Açıklama
0106 90 00DiğerMemeliler, kuşlar ve sürüngenlerin dışında kalan ve başka bir yere dâhil edilmeyen diğer tüm canlı hayvanlar. Vivaryum için canlı tutulacak veya insan tüketimi için öldürülecek canlı kurbağalar bu tarife pozisyonunda yer alır.
 Fasıl 2: Et ve Yenilebilir Sakatat 

Bu fasıl aşağıdakileri içermez:

(a) 0201'den 0208'e kadar olan veya 0210 tarife pozisyonlarına giren ürünlerden insan tüketimi için elverişli olmayanlar.

(b) Hayvanların bağırsakları, mesaneleri ya da mideleri (0504 tarife pozisyonu) veya hayvan kanı (0511 veya 3002 tarife pozisyonları).

(c) 0209 tarife pozisyonunda yer alan ürünlerin dışında kalan hayvansal yağlar (Fasıl 15).

 

0201Sığır eti (taze veya soğutulmuş)Hepsi
0202Sığır eti (dondurulmuş)Hepsi
0203Domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)Hepsi
0204Koyun veya keçi etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)Hepsi
0205 00At, eşek, katır veya bardo etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)Hepsi
0206Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilebilir sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)Hepsi
02070105 tarife pozisyonunda yer alan kümes hayvanlarının etleri ve yenilebilir sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)Hepsi
0208Diğer etler ve yenilebilir sakatat (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

İnsan tüketimine yönelik olmayan ham materyal hariçtir.

İnsan tüketimine yönelik kolajen veya jelâtinin üretimi için olan diğer materyali ve kemikleri kapsar.

0208 10Tavşanların veya yabani tavşanlarınHepsi
0208 30Maymunların (Primatların)Hepsi
0208 40Balinaların, yunusların ve domuz balıklarının (Cetacea sınıfındaki memeliler), manatideniz güzeli ve denizineklerinin (Sirenia sınıfındaki memeliler)Hepsi
0208 50 (00)Sürüngenlerin (yılanlar ve kaplumbağalar dâhil)Hepsi
0208 90Diğer: Evcil güvercinlerin, av hayvanlarının (tavşanların veya yabani tavşanların dışında kalan)Evcil güvercinlerin, av hayvanlarının, bıldırcınların, ayıbalıklarının, ren geyikleri veya diğer memeli türlerinin etlerini içerir (Tavşanların veya yabani tavşanların dışında kalan).

0208 90

(70)

Kurbağa bacakları

Hepsi

 

Tarife PozisyonuTanımıNiteliği ve Açıklama
0209 00Domuz yağı (etli kısımları içerenler hariç) ve kümes hayvanlarının yağı (eritilmemiş veya başka şekilde çıkarılmamış) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)Hem yağ hem de işlenmiş yağı içerir.
0210Et ve yenilebilir sakatat (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş), et veya sakatatın yenilebilir unları ve kaba unları

Hepsi: İnsan tüketimine yönelik et, et ürünleri, kemikler ve diğer hayvansal ürünler.

İnsan tüketimine yönelik donyağı tortusu da dâhil olmak üzere işlenmiş hayvansal proteini kapsamaktadır. İnsan tüketimine yönelik kurutulmuş domuz kulakları dâhildir.

Sosis, salam gibi et ürünleri 1601 tarife pozisyonuna dâhildir.

 Fasıl 3: Balık ve Kabuklu Hayvanlar, Yumuşakçalar ve Diğer Su Omurgasızları 

 

Bu fasıl aşağıdakileri kapsamaz:

(a) 0106 tarife pozisyonunda yer alan memeliler,

(b) 0106 tarife pozisyonunda yer alan memelilerin eti (0208 veya 0210 tarife pozisyonları),

(c) Ölü ve türleri ya da durumları nedeniyle insan tüketimi için uygun olmayan veya elverişli olmayan balıklar (karaciğerleri ve yumurtaları dâhil) veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızları (Fasıl 5), balıklar veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının insan tüketimi için uygun olmayan unları, kaba unları veya pelletleri (2301 tarife pozisyonu),

(d) Balık yumurtalarından hazırlanmış havyar ya da havyar yerine kullanılan ürünler (1604 tarife pozisyonu)

 

  Bu fasıl, hem damızlık ve üretim için canlı balık, canlı süs balığı hem de canlı olarak nakledilen ancak insan tüketimi için ithal edilen canlı balık veya canlı kabuklu hayvanları içerir.
  Bu bölümde yer alan tüm ürünler veteriner kontrollerine tabidir.
0301Canlı balıklar

Hepsi: Alabalık, yılanbalığı, sazan balığı veya diğer türler ya da damızlık veya üretim için ithal edilen herhangi bir balığı içerir.

İnsanlar tarafından hemen tüketilmek üzere ithal edilen canlı balıklar, yapılacak veteriner kontrollerinde ürün gibi işlem görür.

0301 10 tarife pozisyonunda yer alan süs balıkları dâhildir.

 

Tarife PozisyonuTanımıNiteliği ve Açıklama
0302Balıklar (taze veya soğutulmuş), 0304 tarife pozisyonunda yer alan balık filetoları ve diğer balıketleri hariçHepsi
0302 70Karaciğerler, yumurtalar ve nefisler 
0303Balıklar (dondurulmuş) 0304 tarife pozisyonunda yer alan balık filetoları ve diğer balıketleri hariçHepsi: Ciğerleri ve balık yumurtaları hariç olmak üzere Pasifik somonu, sockeye somonu (kırmızı somon), ciğerleri ve balık yumurtaları hariç olmak üzere diğer somon türleri (salmonidae), alabalık, Atlantik somonu ve diğer balıkları içerir.
0304Balık filetoları ve diğer balıketleri (kıyılmış olsun olmasın) (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) 
0305Balıklar (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş), tütsülenmiş balıklar (önceden veya tütsüleme işlemi sırasında pişirilmiş olsun olmasın), insan tüketimi için uygun balık unları, kaba unları ve pelletleriHepsi: Balık, kabuklu hayvanlar veya diğer su omurgasızlarından yapılan insan tüketimi için uygun unlar, kaba unlar ve pelletler gibi diğer balıkçılık ürünlerini içerir.
0306Kabuklu hayvanlar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş), kabuklu hayvanlar (kabuklu) (buharda veya suda haşlanarak pişirilmiş) (soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş olsun olmasın), kabuklu hayvanların insan tüketimi için uygun unları, kaba unları ve pelletleri Hepsi: İnsanlar tarafından hemen tüketilmek üzere ithal edilen canlı kabuklu hayvanlar, yapılacak veteriner kontrollerinde ürün gibi değerlendirilir ve işlem görür.
0307Yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş), kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların dışında kalan su omurgasızları (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş), kabuklu hayvanların dışında kalan su omurgasızlarının insan tüketimi için uygun unları, kaba unları ve pelletleri

Hepsi: Bonamia Ostreae ve Martelia refringens, pişirilmiş ve daha sonra soğutulmuş veya dondurulmuş yumuşakçaları ve diğer su omurgasızlarını içerir.

İnsanlar tarafından hemen tüketilmek üzere ithal edilen canlı yumuşakçalar, yapılacak veteriner kontrollerinde ürün gibi değerlendirilir ve işlem görür.

Salyangoz türlerinin etlerini içerir.

0307 60 00Deniz salyangozları dışında kalan salyangozlar

Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum türlerinin karada yaşayan karından bacaklılarını ve Achatinidae ailesinin türlerini içermektedir.

Hemen insan tüketimi için canlı salyangozlar ve insan tüketimi için salyangoz etini içermektedir.

Hafifçe ön pişirilmiş veya ön işleme tabi tutulmuş salyangozu içermektedir.

Tarife PozisyonuTanımıNiteliği ve Açıklama
0307 91 00Kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar dışında kalan canlı su omurgasızları (canlı, taze veya soğutulmuş)Hepsi
0307 99 90Diğer: Bu tarife pozisyonu, kabuklu hayvanlar dışında kalan su omurgasızlarının insan tüketimi için uygun unları, kaba unları ve pelletlerini içerir. Hepsi: İnsan tüketimi için balık kaba unlarını içerir.
 Fasıl 4: Süt Ürünleri, Kuş ve Kümes Hayvanlarının Yumurtaları, Doğal Bal, Başka Bir Yerde Belirtilmeyen veya Yer Almayan Yenilebilir Hayvansal Ürünler 

 1. "Süt" ifadesi, tam yağlı veya yağlı veya yarım yağlı veya yağsız süt anlamına gelir.

2. 0405 tarife pozisyonunun amaçları doğrultusunda:

(a) "Tereyağı" ifadesi, yalnızca süt türevli, ağırlık olarak en az % 80 en fazla % 90 süt yağı içeriği, ağırlık olarak en fazla % 2 yağsız süt kuru maddesi içeriği, ağırlık olarak en fazla % 16 su içeriği bulunan doğal tereyağı, peynir altı suyu tereyağı veya rekombine tereyağı (kutulanmış tereyağı dâhil taze, tuzlanmış veya ekşi tereyağı) anlamına gelir. Tereyağı, ilave emülsifiye edici madde içermez. Ancak, sodyum klorür, gıda renklendiricisi, nötralize edici tuzlar ve zararsız laktik asit üreten bakteri kültürlerini içerebilir.

(b) "Sürülebilir süt ürünleri" ifadesi, üründe sadece yağ olarak süt yağı içeren, ağırlık olarak en az % 39 en fazla % 80 süt yağı içeriği bulunan, yağ içinde su tipinde sürülebilir emülsiyon anlamına gelir.

3. Aşağıda belirtilen üç özelliğe sahip olmaları koşuluyla, peyniraltı suyunun konsantrasyonu ve süt veya süt yağı ilave edilmesiyle elde edilen ürünler, 0406 tarife pozisyonunda peynir olarak sınıflandırılır:

 1. Ağırlık olarak, kuru maddede % 5 veya daha fazla süt yağı içermesi,
 2. Ağırlık olarak, en az % 70 en fazla % 85 kuru madde içermesi,
 3. Kalıplanmış olması veya kalıplanmaya uygun olması.

  4. Bu fasıl aşağıdakileri kapsamaz:

  (a) Peynir altı suyundan elde edilen, anhidroz (susuz) laktoz olarak ifade edilen, kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık olarak % 95'den fazla laktoz içeren ürünler (1702 tarife pozisyonu),

  (b) Albüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık olarak % 80'den fazla peynir altı suyu proteini içeren, iki ya da daha fazla peynir altı suyu proteini konsantresi dâhil) (3502 tarife pozisyonu) veya globülinler (3504 tarife pozisyonu)

   

   

0401

Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler)

Hepsi: Süt, çiğ, pastörize veya termize (ısıl işlem görmüş) sütü içerir.

Sütün fraksiyonlarını içerir.

Hayvan beslenmesi için süt, 2309 tarife pozisyonunda yer alır.

0402

Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler)

 

 

 

Hepsi

 

 

 

 

 

Tarife PozisyonuTanımıNiteliği ve Açıklama

0403

Yayık altı, pıhtılaşmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer fermente edilmiş veya asitliği artırılmış süt ve krema (konsantre edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin veya aromalandırılmış olsun olmasın veya ilave meyve, sert kabuklu meyve veya kakao içersin içermesin)

Hepsi: Krema, tereyağı ve tatlandırılmış,  jelleştirilmiş, dondurulmuş ve fermente edilmiş süt ve insan tüketimi için konsantre edilmiş sütü içerir.

Dondurma, 2105 tarife pozisyonunda yer alır.

0404

Peynir altı suyu (konsantre edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin) tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan doğal süt bileşenlerinden oluşan ürünler (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin)

Hepsi

0405

Süt türevli tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağlar, sürülebilir süt ürünleri

Hepsi: Sürülebilir süt ürünleri dâhildir.

0406

Peynir ve pıhtılaşmış ürünler

Hepsi

0407 00

Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (kabuklu) (taze, dayanıklılığı arttırılmış veya pişirilmiş)

Hepsi: Kuluçkalık yumurtalar, patojenden arî olduğu belirlenmiş (SPF) yumurtalar ve insan tüketimi için yumurtalar.

"100 yaşındaki yumurtalar"ı içerir.

İnsan tüketimi için uygun olmayan yumurta albümini 3502 tarife pozisyonunda yer alır.

0408

Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (kabuksuz) ve yumurta sarıları (taze, kurutulmuş, buharda veya suda haşlanarak pişirilmiş, kalıplanmış, dondurulmuş veya diğer bir şekilde dayanıklılığı artırılmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin)

Hepsi: Bu tarife pozisyonu, ısıl işlem görmüş olsun olmasın yumurta ürünlerini içerir.

 

 

Bu tarife pozisyonu, tüm kabuksuz yumurtaları ve tüm kuşların yumurta sarılarını kapsar. Bu tarife pozisyonundaki ürünler, taze, kurutulmuş, buharda veya haşlanarak pişirilmiş, kalıplanmış (silindirik uzun yumurtalar gibi), dondurulmuş veya diğer bir şekilde dayanıklılığı artırılmış olabilir. Tüm bu tarife pozisyonu, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin ve gıda olarak veya sanayi amaçlı (örneğin tabaklama) kullanılsın kullanılmasın bu pozisyonda yer alır.

 

Bu tarife pozisyonu aşağıdakileri kapsamaz:

 1. Yumurta sarısının yağı (1506 tarife pozisyonu),
 2. Lezzet vericiler, baharatlar veya diğer katkı maddelerini içeren yumurta müstahzarları (2106 tarife pozisyonu),
 3. Lesitin (2923 tarife pozisyonu),
 4. Ayrı yumurta beyazı (yumurta albümini) (3502 tarife pozisyonu)

   

0409 00 00

Doğal bal

Hepsi

 

 

Tarife PozisyonuTanımıNiteliği ve Açıklama

Bu tarife pozisyonu, ne şeker ne de başka maddenin ilave edilmemesi şartıyla, arılar (Apis Mellifera) veya diğer böcekler tarafından bal peteğinde veya bal peteği kütlelerinde veya santrifüj edilerek üretilen balı kapsar. Bu bal, bitki örtüsü kaynağı, menşei veya rengi ile belirlenebilir. Bu tarife pozisyonu, yapay bal ve doğal ve yapay balın karışımını kapsamaz (1702 tarife pozisyonu).

 

0410 00 00

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal yenilebilir ürünler

Hepsi: Bu tarife pozisyonu, arı sütü ve propolis ve aynı zamanda kemikler veya insan tüketimi için diğer hayvan türevli materyali içerir.

İnsan tüketimi için böcekler ve böcek yumurtalarını içerir.

0410 00 00 tarife pozisyonu, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, insan tüketimi için uygun hayvansal ürünleri kapsar. Bunlar aşağıdakileri içerir:

 1. Kaplumbağa yumurtaları,
 2. Salangan follukları (kuş follukları).

  0410 00 00 tarife pozisyonu, hayvan kanını (yenilebilir olsun olmasın) (sıvı veya kurutulmuş) kapsamaz (0511 veya 3002 tarife pozisyonları).

   

 

Fasıl 5: Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal ürünler

 

 

 

Bu fasıldaki belirli ürünler için ilave seçim gereklilikleri Bakanlıkça belirlenir (yün, kıl, domuz kılları, kuş tüyleri ve kuş tüylerinin parçaları).

1. Bu fasıl aşağıdakileri kapsamaz:

 1. Yenilebilir ürünler (tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri ile sıvı veya kurutulmuş hayvan kanı dışında kalanlar),
 2. Postlar veya deriler (kürklü deriler dâhil), (0505 tarife pozisyonundaki ürünlerin ve 0511 tarife pozisyonundaki ham postların veya derilerin kırpıntıları ve benzer döküntülerinin dışında kalanlar) (Fasıl 41 veya 43),
 3. Hayvansal dokumacılık materyalleri (at kılı ve at kılı döküntüleri dışında kalanlar) (Türk Gümrük Tarife Cetveli Kısım XI),
 4. Süpürge veya fırça yapımı için hazırlanmış bağlar veya demetler (9603 tarife pozisyonu).

  2. Sınıflandırmada geçen fil, su aygırı (hipopotam), denizayısı (mors), denizgergedanı ve yaban domuzu dişleri, gergedan boynuzları ve tüm hayvanların dişleri "fildişi" olarak kabul edilir.

  3. Sınıflandırmada geçen "at kılı" ifadesi tek tırnaklı veya sığır türü hayvanların yelelerinin veya kuyruklarının kılları anlamına gelir.

   

0502 10 00

Evcil domuzlar veya yaban domuzlarının kılları, bu kılların döküntüleri

İşlenmemiş domuz kılı, fabrikada yıkama işlemine tabi tutulmamış, tabaklama ile elde edilmiş veya içinde patojenlerin kalmamasını sağlamak üzere başka bir yöntemle işlem görmüş olan domuz kılı anlamına gelir.

Tarife PozisyonuTanımıNiteliği ve Açıklama

0504 00 00

Hayvanların (balıkların dışında kalanlar) bağırsakları, mesaneleri ve mideleri  (tamamı veya parçaları) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)

Hepsi: Sığır, domuz, koyun, keçi türü veya kümes hayvanlarının temizlenmiş, tuzlanmış, kurutulmuş veya ısıtılmış haldeki midelerini, idrar keselerini ve bağırsaklarını içerir.

0505

Kuşların derileri ve diğer kısımları (tüylü veya ince tüylü), kuş tüyleri ve kuş tüylerinin parçaları (kenarları kırpılmış olsun olmasın) ve ince tüyler (koruma amacıyla işlem görmek, dezenfekte edilmek veya temizlenmekten daha ileri işlenmemiş), kuş tüylerinin veya kuş tüylerinin parçalarının toz ve döküntüleri

Hepsi: İşlem görmüş dekoratif kuş tüyleri, yolcular tarafından özel kullanımları için taşınan işlem görmüş kuş tüyleri veya sanayi dışında amaçlar için özel şahıslara gönderilen işlem görmüş kuş tüylerini içermez.

 

 

0505 tarife pozisyonu, işlem görmemiş olanların yanı sıra sadece koruma amacıyla işlem görmüş, dezenfekte edilmiş veya temizlenmiş ancak başka şekilde işlenmemiş veya monte edilmemiş gibi işlemleri görmüş olanları kapsar.

 

 

 

 

Doldurma için kullanılan türde kuş tüyleri ve ince kuş tüyleri, ham veya diğer kuş tüyleri

0506

Kemikler ve boynuz içi kemikleri  (işlenmemiş, yağı çıkarılmış, basit bir şekilde hazırlanmış (ancak şekil vermek için kesilmemiş), asit ile işlem görmüş veya jelâtinden arındırılmış), bu ürünlerin toz ve döküntüleri

Jelâtin üretimi için kemikler veya insan tüketimi için kesilmiş karkas türevli kolajen ve insan tüketimi için kemik ununu içerir.

Seçim gereklilikleri Bakanlıkça belirlenir (kemikler ve kemik ürünleri gibi).

0507

Fildişi, kaplumbağa kabuğu, balina dişi ve balina dişi kılı, boynuzlar, geyik boynuzları, toynaklar, tırnaklar, pençeler ve gagalar (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış ancak şekil vermek için kesilmemiş), bu ürünlerin toz ve döküntüleri

Av trofeleri için seçim gereklilikleri Bakanlıkça belirlenir.

Sadece kemikler, boynuzlar, toynaklar, pençeler, geyik boynuzları, dişler, postlar veya derilerden oluşan kuşların ve toynaklıların işlem görmüş av hatıralarını içerir.

Ex

0510 00 00

Akamber, kunduz hayası (kastoreum), kedi miski (sivet) ve misk, kuduz böceği (kantarit), safra (kurutulmuş olsun olmasın)

Eczacılık ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan salgı bezleri (guddeler) ve diğer hayvansal ürünler (taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya diğer bir şekilde geçici olarak dayanıklılığı artırılmış

Seçim gereklilikleri Bakanlıkça belirlenir. Ev ve süs hayvanı yemi dâhil yemlerin, eczacılık ürünlerinin ve diğer teknik ürünlerin imali için hayvansal yan ürünler.

Bu tarife pozisyonu, salgı bezlerini, diğer hayvansal ürünleri ve safrayı kapsar.

Kurutulmuş salgı bezleri ve ürünler 3501 tarife pozisyonunda yer alır.

 

Tarife PozisyonuTanımıNiteliği ve Açıklama

0511

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal ürünler, Fasıl 1 veya Fasıl 3'de yer alan, insan tüketimi için uygun olmayan ölü hayvanlar

Genetik materyal (sığır, koyun, keçi, tek tırnaklı ve domuz türleri gibi hayvan menşeli sperma ve embriyolar) içerir.

Kategori 1 ve 2'ye giren hayvansal yan ürünleri içerir.

0511 10 00

Sığır spermaları

 

0511 91

Balıkların, kabuklu hayvanların, yumuşakçaların veya diğer su omurgasızlarının ürünleri, Fasıl 3' de yer alan ölü hayvanlar

Hepsi: Kuluçkalık balık yumurtalarını ve ölü hayvanları içerir.

Ev ve süs hayvanı yeminin ve eczacılık ürünlerinin ve diğer teknik ürünlerin imali için hayvansal yan ürünleri içerir.

0511 99 (10)

Veterler veya tendonlar, ham postların ve derilerin kırpıntıları ve benzer döküntüleri

Hepsi

0511 99 85 20

At kılı ve at kılı döküntüleri

 

 

Bu tarife pozisyonu kapsamında yer alan tüm kıllar Bakanlık yetkili birimine bildirilmelidir. Türlerinin, durumlarının ve gördükleri işlemin kanıtı talep edilebilir.

 

0511 99 85 20 tarife pozisyonu, eğirme işlemine tabi tutulmuş veya uç uça düğümlü kılları içermez. Bu tarife pozisyonu, sadece işlenmemiş at kılını değil aynı zamanda yıkanmış, boyanmış, ağartılmış, bükülmüş veya başka şekilde hazırlanmış at kıllarını içerir.

 

0511 99

85

 

Diğer

Hepsi: 0511 10 tarife pozisyonunda yer almayan ve bu tarife pozisyonunda yer alan sığır türü hayvanların dışında kalan türlerin embriyo, ova, sperma ve genetik materyali.

Ev ve süs hayvanı yeminin veya diğer teknolojik ürünlerin imali için hayvan yan ürünleri dâhildir. Arıcılıkta kullanılan arı ürünlerini içerir.

Fasıl 1'de yer alan ölü hayvanları içerir (köpekler ve kediler).

İnsan tüketimi için, balık türevli olmayan yenilebilir hayvan kanını ve temel özellikleri değiştirilmemiş materyali içerir.

 

Fasıl 12: Yağlı Tohumlar ve Yağlı Meyveler, Çeşitli Taneler, Tohumlar ve Meyveler, Endüstriyel veya Tıbbi Bitkiler, Saman ve Kaba Yem

 

 

 

Sadece bazı bitki ürünleri veteriner kontrollerine tabidir.

 

Tarife PozisyonuTanımıNiteliği ve Açıklama

Ex

1213 00 00

Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, öğütülmüş, preslenmiş veya pellet şeklinde olsun olmasın)

Sadece saman ve sapı içerir.

Ex

1214 (90)

İsveç şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca (alfalfa), üçgül, evliya otu (korunga), yemlik lahana, acı bakla, fiğ ve benzeri yemlik ürünler (pellet şeklinde olsun olmasın)

Diğer

Sadece saman ve sapı içerir.

 

Fasıl 15: Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar ve Parçalanma Ürünleri, Yenilebilir Katı Yağlar, Hayvansal veya Bitkisel Mumlar

 

 

1. Bu fasıl aşağıdakileri kapsamaz:

 1. 0209 tarife pozisyonundaki domuz yağı veya kümes hayvanı yağı,
 2. Kakao yağı (katı ve sıvı) (1804 tarife pozisyonu),
 3. 0405 tarife pozisyonundaki ürünleri ağırlık olarak % 15'den fazlasını içeren yenilebilir müstahzarlar (genellikle Fasıl 21),
 4. Donyağı tortusu (2301 tarife pozisyonu) veya 2304'den 2306'ya kadar olan tarife pozisyonlarındakilerin kalıntıları

  2. 1518 tarife pozisyonu, sadece denatüre edilmiş, katı veya sıvı yağlar veya fraksiyonlarını kapsamaz. Bunlar, denatüre edilmemiş katı veya sıvı yağlar veya fraksiyonlarına karşılık gelen uygun tarife pozisyonunda sınıflandırılır.

  3. Sabun hammaddeleri, yağ tortuları ve posaları, stearin zifti, gliserol zifti ve yapağı yağı kalıntıları 1522 tarife pozisyonunda yer alır.

   

 

 

Tüm hayvan türevli yağlar.

İlave seçim gereklilikleri Bakanlıkça belirlenir (Eritilmiş yağlar ve balık yağları, oleokimyasal amaçlı kategori 2 materyalden eritilmiş yağlar, yağ türevleri gibi).

Yağ türevleri, Bakanlıkça belirlenen metotla üretilen saf haldeyken katı yağ ve sıvı yağ türevli ilk kademe ürünleri içerir. Diğer materyaller ile karıştırılmış türevleri içermez.

1501 00

Katı domuz yağı (eritilmiş domuz yağı 'lard' dâhil) ve kümes hayvanlarının katı yağları (0209 veya 1503 tarife pozisyonlarındakiler dışında kalan)

Hepsi

1502 00

Sığır, koyun veya keçi yağları (1503 tarife pozisyonundakiler dışında kalan)

Hepsi

1503 00

Lard stearini, sıvı lard yağı, oleostearin, oleoyağ ve sıvı don yağı (emülsifiye edilmemiş, karıştırılmamış veya başka şekilde işlenmemiş)

Hepsi

 

 

 

 

Tarife PozisyonuTanımıNiteliği ve Açıklama

1504

Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

Balık sıvı yağları ve deniz memelilerinin sıvı yağları.

Çeşitli yenilebilir müstahzarlar Fasıl 21'de yer alır.

1506 00 00

Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

Bölünmemiş katı veya sıvı yağlar ve Bakanlıkça belirlenen metotla üretilen ilk fraksiyonları.

Diğer materyaller ile karıştırılmış türevleri içermez.

 

1516 tarife pozisyonu, aşağıda bahsedilen türde özel bir kimyasal değişime uğramış ancak daha ileri işlenmemiş hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağları kapsar.

Bu tarife pozisyonu, aynı zamanda hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların benzer şekilde işlem görmüş fraksiyonlarını kapsar.

Ürünlerin bir katalizör (genellikle ince ayrılmış nikel) varlığında, uygun bir sıcaklık ve basınçta saf hidrojen ile temasa geçirilmesi ile gerçekleştirilen hidrojenize etme işlemi, doymamış gliseritleri daha yüksek erime noktaları olan doymuş gliseritlere dönüştürerek katı yağların erime noktalarını yükseltir ve sıvı yağların yoğunluklarını artırır.

 

1516 10

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve fraksiyonları (kısmen veya tamamen hidrojenize edilmiş, ara-esterleşmiş, yeniden esterleşmiş veya elaidik asitleşmiş) (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat daha ileri işlenmemiş)

 

 

Sadece hayvansal katı ve sıvı yağlar. Diğer materyaller ile karıştırılmış türevler veteriner kontrollerine dâhil değildir.

Veteriner amaçları doğrultusunda yağ türevleri, Bakanlıkça belirlenen metotla üretilen saf haldeyken katı yağ ve sıvı yağ türevli ilk kademe ürünleri içerir.

Ex

1518 00

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış, kükürtlenmiş, üflenmiş, vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya başka bir şekilde kimyasal olarak değiştirilmiş) (1516 tarife pozisyonundakiler hariç), tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, bu fasıldaki hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilemeyen karışımları veya müstahzarları

Sadece hayvansal katı ve sıvı yağlar.

Sadece eritilmiş hayvansal yağlar.

Bakanlıkça belirlenen metotla üretilen yağ türevleri.

Diğer materyaller ile karıştırılmış türevleri içermez.

 

1518 00 (91)

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış, kükürtlenmiş, üflenmiş, vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya başka bir şekilde kimyasal olarak değiştirilmiş) (1516 tarife pozisyonundakiler hariç)

Sadece hayvansal katı ve sıvı yağlar.

Yağ türevleri ve oleokimyasal amaçlı kategori 2 materyalden eritilmiş yağlar için seçim gereklilikleri Bakanlıkça belirlenir.

1518 00 (95)

Hayvansal veya hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve fraksiyonlarının yenilemeyen karışımları veya müstahzarları

Hayvan türevli katı ve sıvı yağ müstahzarları.

 

 

Tarife PozisyonuTanımıNiteliği ve Açıklama

1521 90 (91)

Ham balmumu ve diğer böcek mumları (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın)

Teknik amaçlar için balmumu.

İlave seçim gereklilikleri Bakanlıkça belirlenir.

Arıcılık ürünleri.

1521 90 (99)

Diğer

Arıcılık amaçları için arı ürünleri.

İlave seçim gereklilikleri Bakanlıkça belirlenir.

Arıcılık için arı ürünleri dışında kalan arıcılık ürünleri, 0511 99 "Diğer" tarife pozisyonunda sunulmalıdır.

 

Fasıl 16: Et, Balık, Kabuklu Hayvanlar, Yumuşakçalar veya Diğer Su Omurgasızlarının Müstahzarları

 

 

1. Bu fasıl, Fasıl 2 veya Fasıl 3 veya 0504 tarife pozisyonunda belirtilen işlem ile hazırlanmış veya dayanıklılığı artırılmış et, sakatat, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarını kapsamaz.

2. Gıda müstahzarları, ağırlık olarak % 20'den fazla sosis, salam gibi et ürünleri, et, sakatat, kan, balık veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızları veya bunların karışımlarını içermeleri koşuluyla bu fasılda yer alır. Müstahzarların yukarıda bahsedilen ürünlerin iki veya daha fazlasını içermesi durumunda, ağırlık olarak en fazla olan içerik veya içeriklere karşılık gelen Fasıl 16'nın tarife pozisyonunda sınıflandırılır. Bu hükümler, 1902 tarife pozisyonundaki doldurulmuş ürünlere veya 2103 veya 2104 tarife pozisyonlarındaki müstahzarlara uygulanmaz.

 

 

 

Bu fasıl işlenmiş hayvansal ürün içeren kompozit ürünleri içerir.

1601 00

Etten, sakatattan veya kandan yapılmış sosis, salam gibi et ürünleri ve benzeri ürünler; esası bu ürünler olan gıda müstahzarları

Çeşitli şekillerde dayanıklılığı artırılmış eti içerir.

1602

Diğer hazırlanmış veya dayanıklılığı artırılmış et, sakatat veya kan

Çeşitli şekillerde dayanıklılığı artırılmış eti içerir.

1603 00

Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının hülasa ve suları

Hepsi: Surimi, jel formunda balık proteinini (soğutulmuş veya dondurulmuş olsun olmasın) içerir.

1604

Hazırlanmış veya dayanıklılığı artırılmış balıklar, havyar ve balık yumurtalarından hazırlanmış havyar yerine kullanılan ürünler, bütün veya parçalar halinde ama kıyılmamış balık

 

Hepsi: Balık veya yumuşakçalar içeren pişirilmiş veya ön pişirilmiş yemeklik müstahzarlar. Konserve balık ve hava geçirmez kaplar içinde konserve havyar. Makarna ile karıştırılmış balık ürünleri 1902 tarife pozisyonunda yer alır.

1605

Hazırlanmış veya dayanıklılığı artırılmış kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları

Hepsi: Tam olarak hazırlanmış veya ön hazırlanmış salyangoz bu başlık altında yer alır.  Konserve kabuklu hayvanları veya diğer su omurgasızlarını içerir.

 

Tarife PozisyonuTanımıNiteliği ve Açıklama

 

Fasıl 17: Şekerler ve Şeker Mamulleri

 

 

Bu fasıl, sukroz, laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dışında kalan kimyasal olarak saf şekerleri içermez.

 

1702 11

00

Laktoz ve laktoz şurubu [anhidroz (susuz) laktoz olarak ifade edilen, kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık olarak % 99 veya daha fazla laktoz içeren]

 

 

Fasıl 19: Hububat, Un, Nişasta veya Süt Müstahzarları, Pastacılık Ürünleri

 

Bu fasıl, 1902 tarife pozisyonundaki doldurulmuş ürünler hariç olmak üzere, ağırlık olarak % 20'den fazla sosis, salam gibi et ürünleri, et, sakatat, kan, balık veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarını veya bunların karışımını içeren gıda müstahzarlarını kapsamaz (Fasıl 16).

 

 

 

Bu fasıl, işlenmiş hayvansal ürünleri içeren kompozit ürünleri içerir.

1901

Malt hülasası, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, kaba un, nişasta veya malt hülasasının gıda müstahzarları (kakao içermeyenler veya tamamen yağının çıkarılması esasına göre hesaplandığında ağırlık olarak % 40'dan az kakao içerenler), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, 0401 den 0404'e kadar olan tarife pozisyonlarında yer alan ürünlerin gıda müstahzarları (kakao içermeyenler veya tamamen yağının çıkarılması esasına göre hesaplandığında ağırlık olarak % 5'den az kakao içerenler)

Yemeklik müstahzarlar Fasıl 16 ve Fasıl 21'de yer alır.

Ex 1902

Makarnalar (pişirilmiş veya doldurulmuş (et veya diğer maddelerle) veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın), spagetti, makaroni, noodles (şehriye), lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi, kuskus (hazırlanmış olsun olmasın)

Hayvansal ürünleri içeren pişirilmiş veya ön pişirilmiş yemeklik müstahzarları içerir.

1902 20 (10)

Ağırlık olarak % 20'den fazla balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarını içerenler

Hepsi

1902 20 (30)

Ağırlık olarak % 20'den fazla sosis, salam gibi et ürünleri ve benzerleri, her tür et ve sakatatı içerenler (her tür veya menşe katı yağlar dâhil)

Hepsi

1902 20 (91)

Pişirilmiş

Hepsi

1902 20 (99)

Diğer (diğer doldurulmuş makarnalar, pişirilmemiş)

Hepsi

Ex 1905

Pastacılık ürünleri

Et içeren müstahzarları içerir.

Tarife PozisyonuTanımıNiteliği ve Açıklama

 

Fasıl 20: Sebzeler, Meyveler, Sert Kabuklu Meyveler veya Bitkilerin Diğer Kısımlarının Müstahzarları

 

 

Bu fasıl, ağırlık olarak % 20'den fazla sosis, salam gibi et ürünleri, et, sakatat, kan, balık veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarını veya bunların karışımını içeren gıda müstahzarlarını kapsamaz (Fasıl 16).

 

Ex 2004

Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka şekilde hazırlanmış veya dayanıklılığı artırılmış, dondurulmuş), (2006 tarife pozisyonundaki ürünler dışında kalan)

Bu fasıl, işlenmiş hayvansal ürünleri içeren kompozit ürünleri içerir.

Et içeren müstahzarları içerir.

Ex 2005

Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka şekilde hazırlanmış veya dayanıklılığı artırılmış,  dondurulmamış), (2006 tarife pozisyonundaki ürünler dışında kalan)

Et içeren müstahzarları içerir.

 

 

 

Fasıl 21: Çeşitli Yenilebilir Müstahzarlar

 

 

1. Bu fasıl, 2103 veya 2104 tarife pozisyonlarında tanımlanan ürünlerin dışında kalan, ağırlık olarak % 20'den fazla sosis, salam gibi et ürünleri, et, sakatat, kan, balık veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarını veya bunların karışımını içeren gıda müstahzarlarını kapsamaz (Fasıl 16).

2. 2104 tarife pozisyonunun amaçları doğrultusunda, homojenize kompozit gıda müstahzarları ifadesi, balık, et, sebze veya meyve gibi temel bileşenlerin iki veya daha fazlasının ince homojenize karışımını içeren, diyetetik amaçlı ürünler veya bebek gıdası gibi net ağırlık içeriği 250 gramı geçmeyen kaplarda perakende satış için sunulan müstahzarlar anlamına gelir. Bu tanımın uygulanmasında, lezzetlendirme, dayanıklılığını artırma veya diğer amaçlar için karışıma eklenebilecek küçük miktarlardaki bileşenler dikkate alınmaz. Bu tür müstahzarlar bileşenlerin görülebilir parçalarını küçük miktarlarda içerebilir.

 

 

 

Bu fasıl, işlenmiş hayvansal ürünleri içeren kompozit ürünleri içerir.

Ex

2103 (90 90)

Soslar ve müstahzarları, çeşni ve lezzet verici karışımlar, hardal unu, kaba unu ve hardal

Diğer

Et içeren müstahzarları içerir.

Ex 2104Çorbalar, et suları ve müstahzarları, homojenize kompozit gıda müstahzarları

Bu Yönetmeliğe uygun olarak, et veya hayvansal ürünleri içeren müstahzarları içerir.

Ex

2105 00

Dondurma ve yenilebilir buzlar (kakao içersin içermesin)

Bu Yönetmeliğe uygun olarak, işlenmiş süt içeren müstahzarları içerir.

Ex 2106Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları

Bu Yönetmeliğe uygun olarak et veya hayvansal ürünleri içeren müstahzarları içerir.

Ex

2106 10

Protein konsantreleri ve protein yapısındaki maddeler

Bu Yönetmeliğe uygun olarak, hayvansal ürünleri içeren müstahzarları içerir.

2106 90 (98) Peynir fondüleri

Hepsi

Tarife PozisyonuTanımıNiteliği ve Açıklama
2106 90 (98)Diğer

Bu Yönetmeliğe uygun olarak, et veya hayvansal ürünleri içeren müstahzarları içerir.

 Fasıl 23: Gıda Sanayi Kalıntı ve Döküntüleri, Hazırlanmış Hayvan Kaba Yemleri

 

 

 

2309 tarife pozisyonu, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, bitki döküntüleri, bitki kalıntıları ve bu işlemlerin yan ürünleri dışında kalan bitki veya hayvan materyallerinin orijinal materyalin temel özellikleri kayboluncaya kadar işlenmesi ile elde edilen, hayvan beslemesinde kullanılan türde ürünleri içerir.

 

2301Et, sakatat, balık, kabuklu deniz hayvanları, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızlarının insan tüketimi için uygun olmayan unları, kaba unları ve pelletleri, donyağı tortusu

İnsan tüketimi için olmayan işlenmiş hayvansal proteini içerir.

İnsan tüketimi için olmayan et ve kemik kaba unu, kuş tüyü kaba unu, kurutulmuş donyağı tortusu.

İşlenmiş hayvansal protein için seçim gereklilikleri Bakanlıkça belirlenir.

Ex 2309Hayvan beslemesinde kullanılan türde müstahzarlar

Ev ve süs hayvanı yemi, köpek çiğneme ürünleri ve karışımları içerir.

Ev ve süs hayvanı yemi ve köpek çiğneme ürünleri için seçim gereklilikleri Bakanlıkça belirlenir.

2309 10Köpek veya kedi maması (perakende satış için sunulan)

Hepsi

2309 90

Diğer

Bu tarife pozisyonu, balık veya deniz memelileri çözünürleri, süt ürünleri veya diğer karbonhidratları içeren ürünleri içermektedir.

İnsan tüketimi için olmayan ağız sütü (colostrum) ve sıvı süt ve insan tüketimi için olmayan süt içeren ürünleri içerir.

2309 90 (99)Diğer

İnsan tüketim için olmayan yumurta ürünlerini ve insan tüketimi için olmayan diğer işlenmiş hayvansal ürünleri içerir.

Karışımlar dâhil hayvan besleme amaçlı ürünler (toynak ve boynuz gibi).

Yumurta ürünleri için seçim gereklilikleri Bakanlıkça belirlenir.

 Fasıl 28: İnorganik Kimyasallar, Kıymetli Metallerin, Radyoaktif Nadir Toprak Metallerinin ve İzotoplarının Organik veya İnorganik Elementlerin Bileşikleri

 

Ex 2835Fosfinatlar (hipofosfitler), fosfonatlar (fosfitler), fosfatlar ve polifosfatlar (kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın)

Sadece belli kalsiyum fosfatlar kontrollere tabidir.

Tarife PozisyonuTanımıNiteliği ve Açıklama
2835 (25)Kalsiyum hidrojen ortofosfat (dikalsiyum fosfat)

Dikalsiyum fosfat için seçim gereklilikleri Bakanlıkça belirlenir.

2835 (26)

Diğer kalsiyum fosfatlar

 

Trikalsiyum fosfat için seçim gereklilikleri Bakanlıkça belirlenir.

 Fasıl 30: Eczacılık Ürünleri

 

  

Kullanıma hazır tıbbi ürünler ithalat için veteriner mevzuatı kapsamında değildir. Tıbbi cihazlarda, vitro teşhislerinde, laboratuvar reaktiflerinde ve kozmetiklerde teknik kullanım için amaçlanan ve kategori 3 materyal türevli ara ürünler dâhildir.

3001Organo-terapötik kullanımlar için salgı bezleri (guddeler) ve diğer organlar (kurutulmuş) (toz haline getirilmiş olsun olmasın), organo-terapötik kullanımlar için salgı bezleri (guddeler) veya diğer organların veya salgılarının hülasaları, heparin ve tuzları, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan terapötik veya profilaktik kullanımlar için hazırlanmış diğer insan veya hayvan maddeleri

Sadece hayvan türevli materyali içerir. Tek tırnaklı serumu hariç teknik ürünler için kan ve kan ürünleri, tıbbi cihazlarda, vitro teşhislerinde ve laboratuvar reaktiflerinde teknik kullanım için amaçlanan kategori 3 materyal türevli belirli ara ürünler hariç teknik ürünlerin imali ile ev ve süs hayvanı yemi dâhil yem imali için hayvansal yan ürünlerin seçim gereklilikleri Bakanlıkça belirlenir.

3001 (20 90) Salgı bezleri (guddeler) veya diğer organların veya salgılarının hülasaları, diğer

Sadece hayvansal ürünler

3001 (90 98)Salgı bezleri (guddeler) ve diğer organlar (kurutulmuş) (toz haline getirilmiş olsun olmasın)

Sadece hayvansal ürünler

Ex 3002İnsan kanı: teröpatik, profilaktik veya diagnostik kullanımlar için hazırlanmış hayvan kanı, antiserumlar, diğer kan fraksiyonları ve değiştirilmiş immünolojik ürünler (biyoteknik işlemlerle elde edilmiş olsun olmasın), aşılar, toksinler, mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzer ürünler

Sadece hayvansal ürünler

3002 (10 10)Antiserumlar, diğer kan fraksiyonları ve değiştirilmiş immünolojik ürünler (biyoteknolojik işlemlerle elde edilmiş olsun olmasın)

Sadece hayvansal menşeli antiserumlar.

Son tüketici için hazırlanmış tıbbi ve kullanıma hazır ürünleri içermez.

Seçim gereklilikleri Bakanlıkça belirlenir (kan ürünleri, teknik ürünler için kan ve kan ürünleri, tek tırnaklı serumu).

 

 

Tarife PozisyonuTanımıNiteliği ve Açıklama
3002 (10 99)Diğer: Hemoglobin, kan globülinleri ve serum globülinleri

Sadece hayvan türevli materyal

 

3002 (90 30)Teröpatik, profilaktik veya diagnostik kullanımlar için hazırlanmış hayvan kanı

 

Ex

3002 (90 50)

Mikroorganizma kültürleri

Patojenler ve patojen kültürleri

 

 

Ex

3002 (90 90)

Diğer

Patojenler ve patojen kültürleri

 Fasıl 31. Gübreler

 

  

Bu fasıl, 0511 tarife pozisyonundaki hayvan kanını kapsamaz.

Ex

3101 00 00

Hayvansal gübreler (karıştırılmış veya kimyasal işlem görmüş olsun olmasın), hayvansal veya bitkisel ürünlerin karıştırılması veya kimyasal işlem görmesi ile üretilen gübreler

Sadece karışık olmayan formda, hayvan türevli ürünler. Gübre içerir. Ancak gübre-kimyasal karışımları ve suni gübreleri içermez.

Gübre, işlenmiş gübre veya işlenmiş gübre ürünleri için seçim gereklilikleri Bakanlıkça belirlenir.

 Fasıl 35: Albüminoid Maddeler, Değiştirilmiş Nişastalar, Tutkallar, Enzimler

 

Ex 3501Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri, kazein tutkalları

İnsan tüketimi için veya hayvan besleme amaçlı kazeinler.

İnsan tüketimi için olmayan süt, süt bazlı ürünler ve ağız sütü (colostrum) için seçim gereklilikleri Bakanlıkça belirlenir.

Ex 3502Albüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında, ağırlık olarak % 80'den fazla peyniraltı suyu proteini içeren, iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantreleri dâhil), albüminatlar ve diğer albümin türevleri

İnsan tüketimi için olan veya olmayan yumurta türevli veya süt türevli ürünler (hayvan besleme amaçları dâhil).

Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde tanımlanan insan tüketimi için yumurta ürünleri, süt ürünleri ve işlenmiş ürünler

İnsan tüketimi için olmayan yumurta ürünleri, süt, süt bazlı ürün ve ağız sütü (colostrum) için seçim gereklilikleri Bakanlıkça belirlenir.

 

 

 

 

Tarife PozisyonuTanımıNiteliği ve Açıklama

Ex

3503 00

Jelâtin (dikdörtgen (kare dâhil) yapraklar halindeki jelâtin dâhil), (yüzeyi işlenmiş veya boyanmış olsun olmasın) ve jelâtin türevleri,  katı ihtiyokol (balık tutkalı), diğer hayvansal tutkallar (3501 tarife pozisyonundaki kazein tutkalları hariç)

İnsan tüketimi ve gıda sanayi için jelâtin.9602 tarife pozisyonundaki jelâtin (boş kapsül) veteriner kontrollerine dâhil değildir.

İnsan tüketimi için olmayan jelâtin ve hidrolize protein için seçim gereklilikleri Bakanlıkça belirlenir.

Ex

3504 00

Peptonlar ve türevleri, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer proteinli maddeler ve türevleri, deri tozu (kromlanmış olsun olmasın)

Kolajen ve hidrolize proteinler.

Jelâtin ve hidrolize protein için seçim gereklilikleri Bakanlıkça belirlenir.

Domuzlar, kümes hayvanları ve balıklarda kemikler dâhil, hayvanların postları, derileri ve tendonları türevli protein bazlı kolajen ürünleri içerir.

Polipeptitler, peptitler veya amino asitlerden veya karışımlarından oluşan, hayvansal yan ürünlerin hidrolizi ile elde edilen hidrolize proteinleri içerir.

İnsan tüketimi için süt yan ürünlerini içerir.

Ex 3507Enzimler; tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hazırlanmış enzimler

İnsan tüketimi için peynir mayası ve konsantreleri

 

3507 10 00Peynir mayası ve konsantreleri

 

 

 Fasıl 41: Ham Postlar ve Deriler (Kürklü Derilerin Dışında Kalan) ve Köseleler

 

 

 

1. Bu fasıl aşağıdakileri içermez:

     (a) Ham postların veya derilerin kırpıntıları veya benzer döküntüleri (0511),

(b) Kuşların tüylü derileri veya tüylü diğer kısımları (0505 veya 6701 tarife pozisyonları),

     (c) Tüyleri veya yünleri alınmamış ham, tabaklanmış veya aprelenmiş deriler (Fasıl 43).

 

  

Sadece 4101, 4102, 4103 tarife pozisyonlarındaki toynaklıların ve kuşların derileri ve postları.

Toynaklıların postları ve derileri için ilave seçim gereklilikleri Bakanlıkça belirlenir.

4101Sığırların (bufalo dâhil) ve tek tırnaklı hayvanların ham postları ve derileri (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde dayanıklılığı artırılmış, fakat tabaklanmamış, parşomine edilmemiş veya daha ileri işlem görmemiş) (kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın)

Veteriner kontrolleri sadece taze, soğutulmuş veya işlem görmüş postlara uygulanır.

Kurutulmuş, kuru tuzlanmış, ıslak tuzlanmış veya tabaklama dışında kalan bir işlem ile dayanıklılığı artırılmış postları içerir.

Tarife PozisyonuTanımıNiteliği ve Açıklama
4102Koyun ve kuzuların ham derileri (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde dayanıklılığı artırılmış fakat tabaklanmamış, parşomine edilmemiş veya daha ileri işlem görmemiş) (yünlü veya parçalara ayrılmış olsun olmasın)

Sadece taze, soğutulmuş veya işlem görmüş postlara uygulanır.

Kurutulmuş, kuru tuzlanmış, ıslak tuzlanmış veya tabaklama dışında kalan bir işlem ile dayanıklılığı artırılmış postları içerir.

4103Diğer ham postlar ve deriler (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde dayanıklılığı artırılmış fakat tabaklanmamış, parşomine edilmemiş veya daha ileri işlem görmemiş) (kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın)

Sadece taze, soğutulmuş veya işlem görmüş postları içerir.

Balık veya kuşların postları ve derileri ve muhtemel av trofelerini içerir.

 

 Fasıl 42: Deri Eşyalar, Saraciye ve Koşum Takımları, Seyahat Eşyaları, El Çantaları ve Benzer Mahfazalar (Taşıyıcı Kaplar), Hayvan Bağırsağından Eşyalar (İpek Böceği Bağırsağı Dışında Kalan)

 

1. Bu fasıl, aşağıdakileri kapsamaz:

 1. Steril cerrahi katgütü veya benzer steril dikiş malzemeleri (3006 tarife pozisyonu),
 2. Teller, davul veya benzerleri için deriler veya müzik aletlerinin diğer parçaları (9209 tarife pozisyonu).

   

4205 00

Deri veya deri bileşiminden diğer eşyalar

Köpek çiğneme ürünlerinin üretimi için malzemeleri içerir.

Ex 4206

Bağırsaktan (ipek böceği bağırsağı dışında kalan), kursaklardan, mesanelerinden ve tendonlardan eşyalar

Köpek çiğneme ürünlerinin üretimi için malzemeleri içerir.

 

Fasıl 43: Kürklü deriler ve Suni Kürkler, Mamulleri

 

 1. Türk Gümrük Tarife Cetvelinde geçen "kürklü deriler", 4301 tarife pozisyonundaki ham kürklü deriler dışında kalan, yünlü olarak tabaklanmış veya aprelenmiş tüm hayvanların postlarını ve derilerini belirtir.

  Bu fasıl aşağıdakileri kapsamaz:

       (a) Kuşların tüylü derileri veya tüylü diğer parçaları (0505 veya 6701 tarife pozisyonları),

       (b) Tüyleri veya yünleri alınmamış ham postlar veya deriler (Fasıl 41'in 1 (c) notuna bakınız).

   

Ex 4301

Ham kürklü deriler (başlar, kuyruklar, pençeler ve kürkçülerin kullanımı için uygun diğer parçalar veya kırpıntılar dâhil) (4101, 4102 ve 4103 tarife pozisyonlarındaki ham postlar ve deriler dışında kalan)

Sadece kuşların veya toynaklıların (Fasıl 43'ün 2 (a) notu gereğince kuşların tüylü derileri ve parçaları post veya kürk olarak kabul edilmeyip bu fasıl haricinde kalır ve 0505 veya 6701 tarife pozisyonlarında yer alır.)  

4301 (30 00)

Kuzuların:Astragan, Breitschwanz (Broadtail) Karakul, Persaniye ve benzer kuzular, Hint, Çin, Moğol ve Tibet kuzuları (bütün) (baş, kuyruk veya pençeleri ile olsun olmasın)

Toynaklıların postları ve derileri için ilave seçim gereklilikleri Bakanlıkça belirlenir.

Tarife PozisyonuTanımıNiteliği ve Açıklama

4301 (80 70)

Diğerleri

Sadece kuşların veya toynaklıların

4301 (90 00)

Başlar, kuyruklar, pençeler ve kürkçülerin kullanımı için uygun diğer parçalar veya kırpıntılar

 

                

 

 

Fasıl 51: Yün ve Yapağı, İnce veya Kaba Hayvan Kılı, At Kılı İpliği ve Dokunmuş Mensucat

 

(a) Yün ve yapağı, koyun ve kuzulardan elde edilen saf lif anlamına gelir.

(b) İnce hayvan kılı, alpaka, lama, vikuna, deve, yak, Ankara, Tibet, Kashmir veya benzer keçilerin (adi keçiler hariç), tavşan (Ankara tavşanı dâhil), yabani tavşan, kunduz, Güney Amerika kunduzu, misk faresinin kılı anlamına gelir.

(c) Kaba hayvan kılı, fırça yapımında kullanılan tüy ve kıl (0502 tarife pozisyonu) ve at kılı (0503 tarife pozisyonu) hariç yukarıda belirtilmeyen hayvanların kılı anlamına gelir.

 

 

 

5101–5103 tarife pozisyonları için.

Yün, domuz kılları, kuş tüyleri ve kuş tüylerinin parçaları için ilave seçim gereklilikleri Bakanlıkça belirlenir.

5101

Yün ve yapağı (karde edilmemiş veya taranmamış)

İşlenmemiş yün ve yapağı

5102

İnce veya kaba hayvan kılları (karde edilmemiş veya taranmamış)

İşlenmemiş kıl

Ex 5103

Yünün veya ince veya kaba hayvan kıllarının döküntüleri (iplik döküntüleri dâhil fakat ditme suretiyle elde edilenler hariç)

İşlenmemiş yün ve yapağı

5103 (10 10)

Karbonize edilmemiş yün tarama döküntüleri

İşlenmemiş yün ve yapağı

 

 

 

Fasıl 95: Oyuncaklar, Oyun ve Spor Malzemeleri, Parçaları ve Aksesuarları

 

 

Ex 9508

Atlıkarıncalar, salıncaklar, atış stantları ve diğer panayır alanı eğlenceleri, gezici sirkler ve gezici hayvan sergileri, gezici tiyatrolar

Canlı hayvanlı sirkler ve hayvan sergileri

9508 10

Gezici sirkler ve gezici hayvan sergileri

Canlı hayvanlı sirkler ve hayvan sergileri

 

Fasıl 97: Sanat Eserleri, Koleksiyoncu Parçaları ve Antikalar

 

Ex

9705 00

00

Zooloji, botanik, mineroloji, anatomik, tarihi, arkeolojik, paleontolojik, etnografik veya nümizmatik ilgi alanının koleksiyonları ve koleksiyoncu parçaları

Sadece hayvan türevli ürünler

Av trofeleri için ilave seçim gereklilikleri Bakanlıkça belirlenir.

Uygun ısılarda korunmaları sağlanarak tam hayvan doldurma işlemi görmüş kuşların veya toynaklıların av hatıralarını ve kuşların ve toynaklıların dışında kalan türlerin av hatıralarını (işlenmiş olsun olmasın) içermez.

 

EK–2

 

Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik gereğince yürütülen veteriner kontrollerine tabi olmayan gıda maddeleri

 

  1. Bisküviler
  2. Ekmek
  3. Kekler
  4. Çikolata
  5. Şekerlemeler (şekerler dâhil)
  6. Boş jelâtin kapsülleri
  7. Küçük miktarlarda hayvansal ürün ve glikozamin, kondrotin veya çitosan içeren, son tüketici için paketlenmiş takviye edici gıdalar
  8. Et ekstraktları ve et konsantreleri
  9. Balık ile doldurulmuş zeytinler
  10. Et ürünleri ile doldurulmayan veya karıştırılmayan makarnalar ve noodles (şehriye)
  11. Et ekstratları, et konsantreleri, hayvansal yağlar veya balık yağları, tozları veya ekstratları içeren son tüketici için paketlenmiş çorbalar ve aroma vericiler

    

    
''