Büyükbaş Hayvan İthalatı

Yetiştiricilerin Kendi Adına Yapacakları Özel İzne Tabi Damızlık Dişi Sığır İthalatı Uygulama Talimatı

Sözleşme Yapmak Suretiyle Özel İzne Tabi Damızlık Gebe Düve İthalatı Uygulama Talimatı

İthal Edilecek Damızlık Dişi Sığırlara Ait Teknik Kriterler

İthal Edilecek Damızlık Manda (gebe, gebe olmayan ) Teknik Kriterleri

Damızlık Manda İthalat Talimatı

Projeli Gebe Düve Yetiştiriciliği Amacıyla Damızlık Dişi Sığır ( 4-13 Aylık) İthalatı Uygulama Talimatı

''