İthalat Sağlık Sertifika Örnekleri

Schmallenberg Virüsü (SBV) Ek Beyan Ve Ülke Listesi

Hayvan Ve Hayvan Maddeleri Sağlık Sertifikaları (ithalat)

AVRUPA BİRLİĞİ HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI (İTHALAT)

Avrupa Birliği'nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Sığır Embriyo İhracatı İçin Hayvan Sağlık Sertifikası

Animal Health Certificate For Exportation Of Bovine Embryo To The Republic Of Turkey

Kayıtlı Yarış ve Müsabaka Atlarının Avrupa Birliği Üye Ülkelerinden Türkiye Cumhuriyeti'ne Geçici İthalatı İçin Sağlık Sertifikası

Health Certificate For The Temporary Importation Of Registered Racing And Competition Horses Into The Republic Of Turkey From The Member Countries Of The Eu​

Avrupa Birliği Ülkeleri' nden Türkiye Cumhuriyeti' ne 31 Aralık 2004’ den Önce Toplanmış, İşlenmiş ve Depolanmış Sığır Cinsi Evcil Hayvanların Semeni İthalatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For Semen of Domestic Animals of The Bovine Species Collected, Processed and Stored Before 31 December 2004, for Importation from Member States of European Community to Republic of TURKEY

Kanatlı Eti İthalatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Health Certıfıcate For Import Of Meat Of Poultry

Avrupa Birliği Üye Ülkeleri’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Sığır Cinsi Evcil Hayvanların Semeni İthalatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterınary Health Certıfıcate For Semen Of Domestıc Anımals Of The Bovıne Specıes For Importatıon From Member States Of European Communıty To Republıc Of Turkey

Kayıtlı Tektırnaklılar İle Kayıtlı Damızlık ve Üretim Maksatlı Tektırnaklıların Avrupa Birliği Üye Ülkeleri’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne İthalatı İçin Sağlık Sertifikası

For Imports of Registered Equidae And Equidae For Breeding And Production Into Republic Of Turkey from Member States Of The European Union

Kayıtlı atların yarış, müsabaka ve kültürel olaylar için Avrupa Birliği’ne 90 günden az süreli geçici ihracatından sonra Türkiye’ye yeniden girişleri için Sağlık Sertifikası

for the re-entry of registered horses for racing, competition and cultural events into Turkey after temporary export to European Union for a period of less than 90 days.

Avrupa Birliği Üye Ülkelerindeki Onaylı Hayvanat Bahçelerinden Türkiye’deki Hayvanat Bahçelerine Kuyruksürengil Cinsi Hayvanların İhracatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veteiınary Health Certifıcate For The Exportation Of Mongooses From Approved Zoo In Eu Member States To A Zoo In The Rebuplic Of Turkey

Avrupa Birliği Üye Ülkelerindeki Onaylı Hayvanat Bahçelerinden Türkiye’deki Hayvanat Bahçelerine Zebra İhracatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For The Exportation Of Zebras From Approved Zoo In Eu Member States To A Zoo In The Rebuplıc Of Turkey

Türkiye Cumhuriyeti’ne İhracatı Amaçlanan, İnsan Tüketimi İçin İnek, Koyun, Keçi Ve Mandadan Elde Edilmiş Süt Ve Süt Ürünleri İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For Dairy Products Derived From Milk Of Cows, Ewes, Goats And Buffaloes For Human Consumption Intended For Exportation To The Republic Of Turkey

Avrupa Birliği Üye Ülkelerinden Türkiye Cumhuriyeti'ne Damızlık Dişi Sığır İhracatı için Veteriner Sağlık Sertifikası ​Veterinary Health Certificate For The Exportation Of Female Breeding Cattle From Eu Member States To The Republic Of Turkey 
Avrupa Birliği Üye Ülkelerinden Türkiye Cumhuriyeti'ne Besi Amaçlı İthal Edilen Sığır Cinsi Hayvanlar için Veteriner Sağlık Sertifikası Veterinary Health Certificate For Importation Of  Domestic Bovine Animals Intended For Fattening From Eu Member States To The Republic Of Turkey 

Avrupa Birliği Üye Ülkelerinden Türkiye Cumhuriyeti’ne Kesim Amaçli Siğir Cinsi Hayvanlarin İhracati İçin Veteriner Sağlik Sertifikası

Veterinary Health Certificate For The Exportation Of Domestic Bovine Animals Intended For Slaughter From Eu Member States To The Republic Of Turkey​ 

 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

Amerika Birleşik Devletleri’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Gönderilecek Kraliçe Arılar ve Kraliçe Bumble Arıları ( Apis Mellifera ve Bombus Spp. ) ve Onların İşçileri İçin Sağlık Sertifikası

Health certificate for queen bees and queen bumble bees ( Apis mellifera and Bombus spp. ) and their attendants, intended for consignment to the Republic of Turkey from United States of America

Amerika Birleşik Devletleri’nden Türkiye Cumhuriyeti’ ne Damızlık Dişi Sığır İhracatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For The Export Of Female Breeding Cattle From The United States Of America To The Republic Of Turkey

Amerika Birleşik Devletleri’nden Türkiye Cumhuriyeti’ ne Evcil Tavşan İhracatı İçin Orijin Veteriner Sağlık Sertifikası

Origin Veterinary Health Certificate For The Exportation Of Domestic Rabbits From The United States Of America To The Republic Of Turkey

Amerika Birleşik Devletleri' nden Kayıtlı Atlar İle Damızlık ve Üretim Maksatlı Atların Türkiye Cumhuriyeti’ ne İthalatları İçin Sağlık Sertifikası

Health Certificate For Imports In To Turkey Of Registered Equidae For Breeding And Production From The United States Of America

Amerika Birleşik Devletleri' nden Koyun ve Keçi Semeni İhracatı İçin Sağlık ve Orjin Sertifikası

Health And Origin Certificate To Export Ovine And Caprine Semen

Amerika Birleşik Devletleri’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Damızlık Boğaların İhracatı için Orijin ve Veteriner Sağlık Sertifikası

Origin And Veterinary Health Certificate For The Exportation Of Breeding Bull From The United States Of America To The Republic Of Turkey

Amerika Birleşik Devletleri’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Besi Amaçlı Sığır Cinsi Hayvanların İthalatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For Importation Of Domestic Bovine Animals Intended For Fattening From The United States Of America Into The Republic Of Turkey

Türkiye Cumhuriyeti’ne İhracatı Amaçlanan, İnsan Tüketimi İçin İnek, Koyun, Keçi ve Mandadan Elde Edilmiş Süt ve Süt Ürünleri İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For Dairy Products Derived From Milk Of Cows, Ewes, Goats And Buffaloes For Human Consumption Intended For Exportation To The Republic Of Turkey

Türkiye Cumhuriyeti'ne In Vıvo Üretilmiş Evcil Sığır Cinsi Hayvan Embriyolarının İthalatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterınary Health Certıfıcate For İn Vıvo Derıved Embryos Of Domestıc Anımals Of The
Bovine Specıes For İmport To The Repudlıc Of Turkey

 

ANDORA HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

Türkiye Cumhuriyeti’ne İhracatı Amaçlanan, İnsan Tüketimi İçin İnek, Koyun, Keçi Ve Mandadan Elde Edilmiş Süt ve Süt Ürünleri İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For Dairy Products Derived From Milk Of Cows, Ewes, Goats And Buffaloes For Human Consumption Intended For Exportation To The Republic Of Turkey

 

AVUSTRALYA HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

Avustralya’ dan Türkiye Cumhuriyetine Damızlık veya Üretim İçin Koyun ve Keçi İhracatı Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For The Exportation Of Ovines And Caprines For Breeding And/Or Production From Australia To The Republic Of Turkey

Avustralya’ dan Türkiye'ye İhraç Edilecek Hayvan Bağırsakları İçin Resmi Belge

Official Certificate for Animal Runners for Export to Turkey​

Avustralya’ dan Koyun ve Keçi Semeni İthalatı İçin Sağlık ve Orjin Sertifikası

Health And Origin Certificate To Import Ovine And Caprine Semen From Australia

Avustralya'dan Damızlık Sığır İthalatı İçin Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For The Exportation of Breeding Cattle From Australia to The Republic of Turkey

Avustralya'dan Hayvan Mideleri için Sağlık Sertifika

Official Certificate for Animal Stomachs for Export to Turkey

Türkiye Cumhuriyeti’ne İhracatı Amaçlanan, İnsan Tüketimi İçin İnek, Koyun, Keçi Ve Mandadan Elde Edilmiş Süt Ve Süt Ürünleri İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For Dairy Products Derived From Milk Of Cows, Ewes, Goats And Buffaloes For Human Consumption Intended For Exportation To The Republic Of Turkey

 

BİRLEŞİK KRALLIK​ HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye Gelecek olan Tiftik, Ruminant kılı ve domuz kılları İthalatı için Sağlık Sertifikası

Health Certificate for Export of Treated Mohair, Ruminant Hair and Pig Bristles to The Republic of Turkey

​​​

BOSNA HERSEK SAĞLIK SERTİFİKALARI 

EVCİL SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TAZE, SOĞUTULMUŞ, DONDURULMUŞ KARKAS ETLERİNİN(1)/ KEMİKSİZ ETLERİNİN(1) BOSNA HERSEK’TEN              TÜRKİYE’YE İTHALATI İÇİN VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKASI

VETERINARY HEALTH CERTIFICATE FOR FRESH, CHILLED, FROZEN CARCASS MEAT(1)/BONELESS MEAT(1) OF DOMESTIC BOVINE ANIMALS INTENDED FOR IMPORT INTO TURKEY FROM BOSNIA AND HERZEGOVINA

​​​


BREZİLYA HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

Brezilya’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne Kesime Gönderilmek Üzere İthal Edilen Sığır Cinsi Hayvanlar İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For Domestic Bovine Animals Intended For Slaughter After Importation From Brazil Into The Republic Of Turkey

​Brezilya´dan Türkiye Cumhuriyeti’ne Besi Amaçlı Sığır Cinsi Hayvanların İthalatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası​

Veterinary Health Certificate for Importation of Domestic Bovine Animals  Intended for Fattening from Brazil into The Republic of Turkey​

 

BULGARİ​​STAN HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

Türkiye Cumhuriyeti’ne Kesime Gönderilmek Üzere İthal Edilen Evcil Koyun Cinsi Hayvanlar(Ovies Aries) ve Keçi Cinsi Hayvanlar(Capra Hircus) İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For Domestic Ovine Animals(Ovies Aries) and Domestic Caprine Animals(Capra Hircus) Intended For Immediate Slaughter After Importation

Türkiye Cumhuriyeti'ne Damızlık Amaçlı Evcil Koyun Cinsi Hayvanlar (Ovies Aries) ve Keçi Cinsi Hayvanlar(Capra Hircus)In İhracati İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For Exportation Of Domestic Ovine Animals(Ovies Aries) And Domestic Caprine Animals(Capra Hircus) Intended For Breeding

Türkiye Cumhuriyeti’ne Besi Amaçlı İthal Edilen Evcil Koyun Cinsi Hayvanlar (Ovies Aries) ve Keçi Cinsi Hayvanlar (Capra Hircus) İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For The Exportation Of Domestic Ovine Animals (Ovies Aries) And Domestic Caprine Animals (Capra Hircus) Intended For Fattening To The Republic Of Turkey​

 

DANİMARKA HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI (İTHALAT)

Kontrol Edilen Çevresel Şartlar Altında Tanınmış Tesislerde Yetiştirilen Ve Türkiye Cumhuriyeti'ne Gönderilecek Bumble Arıları (Bombus spp.) İçin Sağlık Sertifikası

Health Certificate for Bumble Bees (Bombus spp.) Bred Under Environmentally Controlled Conditions within Recognized Establishments And Intended for Consignment to The Republic Of Turkey

 

ESTONYA HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

Türkiye Cumhuriyeti’ne Damızlık Amaçlı İthal Edilen Evcil Koyun Cinsi Hayvanlar (Ovies Aries) ve Keçi Cinsi Hayvanlar (Capra Hircus) İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For The Exportation Of Domestic Ovine Animals (Ovies Aries) And Domestic Caprine Animals (Capra Hircus) Intended For Breeding To The Republic Of Turkey

Türkiye Cumhuriyeti’ne Kesim Amaçlı Gönderilen Evcil Erkek Koyun (Ovıes Arıes) Ve Keçi (Capra Hırcus) Cinsi Hayvanlar İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For Domestic Male Ovine (Ovies Aries) And Caprine (Capra Hircus) Animals Intended For Slaughter To The Republic Of Turkey

 

FRANSA HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

Fransa’ dan Türkiye Cumhuriyeti’ne Keçi Semeni İhracatı İçin Sağlık Ve Orjin Sertifikası

Certificat Sanitaire Et D’origine Pour L’exportationde Semence Caprine Vers La / Health And Origin Certificate To Export Caprine Semen To

 

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI

Türkiye Cumhuriyeti' ne Gönderilecek Memeli Tırnaklı Hayvanların İşlem Görmüş Deri ve Postları İçin Veteriner Sağlık Setifikası

Animal Health Certificate for treated hides and skins of ungulates, intended for dispatch to the Republic of Turkey from Republic of South Africa

Türkiye Cumhuriyeti' ne Gönderilecek Memeli Tırnaklı Hayvanların Pikle veya Wetblue İşlemine Tabii Tutulmuş Deri veya Postları İçin Sağlık Setifikası

Animal Health Certificate for hides or skins of ungulates, that have been processed to the pickled or wetblue stage, intended for dispatch to the Republic of Turkey from the Republic of South Africa.

  

GRÖNLAND HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

Türkiye Cumhuriyeti’ne İhracatı Amaçlanan, İnsan Tüketimi İçin İnek, Koyun, Keçi ve Mandadan Elde Edilmiş Süt ve Süt Ürünleri İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For Dairy Products Derived From Milk Of Cows, Ewes, Goats And Buffaloes For Human Consumption Intended For Exportation To The Republic Of Turkey

 

HIRVATİSTAN HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

 

Türkiye Cumhuriyeti' ne Kesim Amaçlı Gönderilen Evcil Erkek Koyun (Ovies Aries) ve Keçi (Capra Hircus) Cinsi Hayvanlar için Veteriner Sağlık Setifikası

Veterinary Health Certificate for Domestic Male Ovine (Ovies Aries)and Caprine (Capra Hircus) Animals Intended for Slaughter to the Republic of Turkey

 

Türkiye Cumhuriyeti’ ne Damızlık Amaçlı İthal Edilen Evcil Koyun Cinsi Hayvanlar (Ovies Aries) ve Keçi Cinsi Hayvanlar (Capra Hircus) için Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate for the Exportation of Domestic Ovine Animals (Ovies Aries) and Domestic Caprine Animals (Capra Hircus) Intended for Breeding to the Republic of Turkey

Türkiye Cumhuriyeti’ne İhracatı Amaçlanan, İnsan Tüketimi İçin İnek, Koyun, Keçi Ve Mandadan Elde Edilmiş Süt Ve Süt Ürünleri İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For Dairy Products Derived From Milk Of Cows, Ewes, Goats And Buffaloes For Human Consumption Intended For Exportation To The Republic Of Turkey

 

 

HOLLANDA HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

Hollanda’ dan Türkiye Cumhuriyeti’ ne Evcil Tavşan İhracatı İçin Orijin Veteriner Sağlık Sertifikası

Origin Veterinary Health Certificate For The Exportation Of Domestic Rabbits From Netherlands To The Republic Of Turkey

Devekuşu cinsi civcivler dışında kalan günlük civcivlerin Türkiye Cumhuriyeti’ne sevkleri için veteriner sağlık sertifikası

Veterinary health certificate for day-old chicks other than of ratites intended for dispatch to the Republic of Turkey

Devekuşu cinsi yumurtalar dışında kalan kuluçkalık yumurtaların Türkiye Cumhuriyetine sevkleri için veteriner sağlık sertifikası

Veterinary health certificate for hatching eggs of poultry other than of ratites intended for dispatch to the Republic of Turkey

​​Hollanda'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Damızlık Amaçlı İthal Edilen Evcil Keçi Cinsi Hayvanlar (Capra Hircus) için Veteriner Sağlık SertifikasıVeterinary Health Certificate For Domestic Caprine Animals (Capra Hircus) Intended For Breeding Imported From The Netherlands to The Republic Of Turkey

 

HONG KONG HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

Hong Kong' dan Kayıtlı Atların Türkiye Cumhuriyeti’ ne İthalatı İçin Sağlık Sertifikası

Health Certificate For İmports İnto Turkey Of Registered Horses From Hong Kong

 

İRLANDA HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

İrlanda’ dan Kayıtlı Atlar İle Damızlık ve Üretim Maksatlı Atların Türkiye Cumhuriyeti’ ne İhraçları İçin

For Exports From Ireland İnto The Republic Of Turkey Of Registered Horses And Horses For Breeding And Production

 

İSVİÇRE HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI

Türkiye Cumhuriyeti’ne İhracatı Amaçlanan, İnsan Tüketimi İçin İnek, Koyun, Keçi ve Mandadan Elde Edilmiş Süt ve Süt Ürünleri İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For Dairy Products Derived From Milk Of Cows, Ewes, Goats And Buffaloes For Human Consumption Intended For Exportation To The Republic Of Turkey

 

İTALYA HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI              

İtalya’ dan Türkiye Cumhuriyeti’ne İşlem Görmüş Koyun Yünleri İçin Sağlık Sertifikası

Animal Health Certificate for sheep’s treated wool intended for dispatch to the Republic of Turkey)​

İtalya'dan Türkiye Cumhuriyeti’ne Gönderilecek Memeli Tırnaklı Hayvanların İşlem Görmüş Deri ve postları için Hayvan Sağlık Sertifikası

Animal Health Certificate for treated hides and skins of ungulates, intended for dispatch to the Republic of Turkey

İtalya’ dan Türkiye Cumhuriyeti’ne İşlem Görmemiş Koyun Yünleri İçin Sağlık Sertifikası

Animal Health Certificate for sheep’s treated wool intended for dispatch to the Republic of Turkey

Avrupa Birliği Üye Ülkelerinden Türkiye Cumhuriyeti'ne Damizlik Erkek Siğir Cinsi Hayvanlarin İhracati İçin Veteriner Sağlik Sertifikasi

Veterinary Health Certificate For The Exportation Of Male Breeding Bovine From Eu Member States To The Republic Of Turkey

 

İZLANDA HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

Türkiye Cumhuriyeti’ne İhracatı Amaçlanan, İnsan Tüketimi İçin İnek, Koyun, Keçi Ve Mandadan Elde Edilmiş Süt Ve Süt Ürünleri İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For Dairy Products Derived From Milk Of Cows, Ewes, Goats And Buffaloes For Human Consumption Intended For Exportation To The Republic Of Turkey

 

JAPONYA HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI

Japonya' dan Kayıtlı Atların Türkiye Cumhuriyeti’ ne İthalatı İçin Sağlık Sertifikası

Health Certificate For İmports Into Turkey Of Registered Horses From Japan

 

KANADA HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI

Kanada' dan Kayıtlı Atlar İle Damızlık ve Üretim Maksatlı Atların Türkiye Cumhuriyeti’ne İthalatları İçin Sağlık Sertifikası

Health Certificate For İmports İnto Turkey Of Registered Equidae For Breeding And Production From Canada​

Türkiye’ye Gönderilecek Toynaklı Hayvanlara Ait İşlenmiş Deri ve Post İhracatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate for Export of Treated Hides and Skins of Ungulates that are Intended for Dispatch to Turkey

Türkiye Cumhuriyeti’ne İhracatı Amaçlanan, İnsan Tüketimi İçin İnek, Koyun, Keçi ve Mandadan Elde Edilmiş Süt ve Süt Ürünleri İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For Dairy Products Derived From Milk Of Cows, Ewes, Goats And Buffaloes For Human Consumption Intended For Exportation To The Republic Of Turkey

  

KORE CUMHURİYETİ HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI

Kore Cumhuriyeti'nden Kayıtlı Atların Türkiye Cumhuriyeti’ne İthalatı İçin Sağlık Sertifikası

Health Certificate For İmports İnto Turkey Of Registered Horses From Republic Of Korea

 

MACAU HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI

Macau' dan Kayıtlı Atların Türkiye Cumhuriyeti’ ne İthalatı İçin Sağlık Sertifikası

Health Certificate For İmports İnto Turkey Of Registered Horses From Republic Of Macau​

 

MACARİSTAN HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI (İTHALAT)

Macaristan'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Kesime Gönderilmek Üzere İthal Edilen Sığır Cinsi Hayvanlar İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For Domestic Bovine Animals Intended For Immediate Slaughter After Importation From Hungary To The Republic Of Turkey​

Macaristan Cumhuriyeti' inden Türkiye Cumhuriyeti'ne Besi Amaçlı Sığır İhracatı için Orijin ve Veteriner Sağlık Sertifikası

Orijin and Veterinary Health Certificate for the Exportation of Cattle for Fattening from the Republic of Hungary to the Republic of Turkey

Macaristan'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Kesime Gönderilmek Üzere İthal Edilen Evcil Koyun Cinsi Hayvanlar (Ovies Aries)ve Keçi Cinsi Hayvanlar (Capra Hircus) için Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For Domestic Ovine Animals (Ovies Aries) and Domestic Caprine Animals (Capra Hircus)Intended For Immediate Slaughter After Importation

Macaristan'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Damızlık Dişi Sığır İhracatı için Orijin ve Veteriner Sağlık Sertifikası

Origin and Veterinary Health Certificate For the Exportation of Female Breeding Cattle from Hungary to the Republic of Turkey

Türkiye Cumhuriyeti’ne Damızlık Amaçlı İthal Edilen Evcil Koyun Cinsi Hayvanlar (Ovies Aries) Ve Keçi Cinsi Hayvanlar (Capra Hircus) İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For The Exportation Of Domestic Ovine Animals (Ovies Aries) And Domestic Caprine Animals (Capra Hircus) Intended For Breeding To The Republic Of Turkey

Türkiye Cumhuriyeti’ne Besi Amaçli İthal Edilen Evcil Koyun Cinsi Hayvanlar (Ovies Aries) Ve Keçi Cinsi Hayvanlar (Capra Hircus) İçin Veteriner Sağlik Sertifikasi

Veterinary Health Certificate For The Exportation Of Domestic Ovine Animals (Ovies Aries) And Domestic Caprine Animals (Capra Hircus) Intended For Fattening To The Republic Of Turkey​

 

MAKEDONYA HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI (İTHALAT)

Türkiye Cumhuriyeti’ne İhracatı Amaçlanan, İnsan Tüketimi İçin İnek, Koyun, Keçi ve Mandadan Elde Edilmiş Süt ve Süt Ürünleri İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For Dairy Products Derived From Milk Of Cows, Ewes, Goats And Buffaloes For Human Consumption Intended For Exportation To The Republic Of Turkey

 

MALEZYA HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI

Malezya' dan Kayıtlı Atların Türkiye Cumhuriyeti’ ne İthalatı İçin Sağlık Sertifikası

Health Certificate For İmports İnto Turkey Of Registered Horses From Republic Of Malaysia (Peninsula)​

           

NORVEÇ HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI

Norveç’den Türkiye Cumhuriyeti’ne 31 Aralık 2004’den Önce Toplanmış, İşlenmiş ve Depolanmış Sığır Cinsi Evcil Hayvanların Semeni İthalatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterınary Health Certıfıcate For Semen Of Domestıc Anımals Of The Bovıne Specıes Collected, Processed And Stored Before 31 December 2004, For Importatıon From Norway To Republıc Of Turkey

Norveç’den Türkiye Cumhuriyeti’ne Sığır Cinsi Evcil Hayvanların Semeni İthalatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterınary Health Certıfıcate For Semen Of Domestıc Anımals Of The Bovıne Specıes For Importatıon From Norway To Republıc Of Turkey​

 

ROMANYA HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

 

Türkiye Cumhuriyeti' ne Kesim Amaçlı Gönderilen Evcil Erkek Koyun (Ovies Aries) ve Keçi (Capra Hircus) Cinsi Hayvanlar için Veteriner Sağlık Setifikası

Veterinary Health Certificate for Domestic Male Ovine (Ovies Aries)and Caprine (Capra Hircus) Animals Intended for Slaughter to the Republic of Turkey

 

Türkiye Cumhuriyeti’ ne Damızlık Amaçlı İthal Edilen Evcil Koyun Cinsi Hayvanlar (Ovies Aries) ve Keçi Cinsi Hayvanlar (Capra Hircus) için Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate for the Exportation of Domestic Ovine Animals (Ovies Aries) and Domestic Caprine Animals (Capra Hircus) Intended for Breeding to the Republic of Turkey

Türkiye Cumhuriyeti’ne Besi Amaçli İthal Edilen Evcil Koyun Cinsi Hayvanlar (Ovies Aries) Ve Keçi Cinsi Hayvanlar (Capra Hircus) İçin Veteriner Sağlik Sertifikasi

Veterinary Health Certificate For The Exportation Of Domestic Ovine Animals (Ovies Aries) And Domestic Caprine Animals (Capra Hircus) Intended For Fattening To The Republic Of Turkey​

 

 

 SIRBİSTAN HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI

Türkiye Cumhuriyeti’ne İhracatı Amaçlanan, İnsan Tüketimi İçin İnek, Koyun, Keçi ve Mandadan Elde Edilmiş Süt ve Süt Ürünleri İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For Dairy Products Derived From Milk Of Cows, Ewes, Goats And Buffaloes For Human Consumption Intended For Exportation To The Republic Of Turkey

 

SİNGAPUR HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI

Singapur' dan Kayıtlı Atların Türkiye Cumhuriyeti’ ne İthalatı İçin Sağlık Sertifikası

Health Certificate For İmports İnto Turkey Of Registered Horses From Republic Of Singapore

 

ŞİLİ HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

Türkiye Cumhuriyeti’ne İhracatı Amaçlanan, İnsan Tüketimi İçin İnek, Koyun, Keçi ve Mandadan Elde Edilmiş Süt ve Süt Ürünleri İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For Dairy Products Derived From Milk Of Cows, Ewes, Goats And Buffaloes For Human Consumption Intended For Exportation To The Republic Of Turkey

 

TAYLAND HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI 

Tayland' dan Kayıtlı Atların Türkiye Cumhuriyeti’ ne İthalatı İçin Sağlık Sertifikası​

Health Certificate For İmports İnto Turkey Of Registered Horses From Republic Of Thailand

 

UKRAYNA HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI

Türkiye Cumhuriyeti’ne Damizlik Amaçli İthal Edilen Evcil Koyun Cinsi Hayvanlar(Ovies Aries) Ve Keçi Cinsi Hayvanlar(Capra Hircus) İçin Veteriner Sağlik Sertifikasi

Veterinary Health Certificate For The Exportation Of Domestic Ovine Animals(Ovies Aries) And Domestic Caprine Animals(Capra Hircus) Intended For Breedingfrom Ukraine To The Republic Of Turkey

 

 

URUGUAY HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI

Uruguay Cumhuriyeti’ nden Türkiye Cumhuriyeti’ ne Damızlık Sığır İhracatı İçin Orijin Veteriner Sağlık Sertifikası​​

Origin Veterinary Health Certificate For The Exportatıon Of Breeding Cattle From The Republic Of Uruguay To The Republic Of Turkey

URUGUAY CUMHURİYETİ'NDEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE BESİ AMAÇLI SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN

İTHALATI İÇİN VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKASI

Veterinary Health Certificate FOR IMPORTATION OF Domestic bovine animals

 intended for FATTENING FROM THE REPUBLIC OF URUGUAY INTO THE REPUBLIC OF TURKEY​

 

YENİ ZELANDA HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI

Yeni Zelanda' dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Gönderilecek İşlem Görmemiş Koyun Yünleri İçin Hayvan Sağlık Sertifikası

Health Certificate For Sheep Untreated Wool Inteded For Dispatch To The Republic Of Turkey. From Newzaland

Yeni Zelanda' dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Gönderilecek Memeli Tırnaklı Hayvanların İşlem Görmüş Deri ve Postları İçin Hayvan Sağlık Sertifikası

Animal Health Certificate For Pickled Or Wet Blue Hides And Skins Of Ungulates Intended For Dispatch To The Republic Of Turkey. From Newzaland

Yeni Zelanda’dan Türkiye Cumhurıyeti'ne Gönderilecek İşlem Görmüş Koyun Yünleri İçin Hayvan Sağlık Sertifikası

Animal Health Certificate For Sheep's Treated Wool İntended For Dispatch To The Republic Of Turkey From Newzaland

Yeni Zelanda’dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Gönderilecek Memeli Tırnaklı Hayvanların İşlem görmüs Deri ve Postları İçin Hayvan Sağlık Sertifikası

Animal Health Certificate For Treated Hides And Skins Of Ungulates, Intended For Dispatch To The Republic Of Turkey From Newzaland​

Yeni Zelanda’dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Gönderilecek Hayvan ​Bağırsakları İçin Hayvan Sağlık Sertifikası

Animal Health Certificate For Animal Casings İntended For Dispatch To The Republic Of Turkey From Newzaland

Yeni Zelanda'dan Türkiye Cumhuriyet' ne Gönderilecek Damızlık ve/veya Üretim Amaçlı Evcil Sığırlar İçin Sağlık Sertifikası

Veterinary Certificate for domestic bovines(1)for breeding and/or production consigned to the Republic of Turkey from New Zealand.

Türkiye Cumhuriyeti’ne İhracatı Amaçlanan, İnsan Tüketimi İçin İnek, Koyun, Keçi ve Mandadan Elde Edilmiş Süt ve Süt Ürünleri İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For Dairy Products Derived From Milk Of Cows, Ewes, Goats And Buffaloes For Human Consumption Intended For Exportation To The Republic Of Turkey​

 

 

YUNANİSTAN HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI

Avrupa Birliği Üye Ülkelerinden Türkiye Cumhuriyeti’ne Damızlık Amaçlı İthal Edilen Evcil Koyun Cinsi Hayvanlar (Ovies Aries) ve Keçi Cinsi Hayvanlar (Capra Hircus) İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For Of Domestic Ovine Animals (Ovies Aries) And Domestic Caprine Animals (Capra Hircus) Intended For Breeding Importatıon From Eu Member To The Republic Of Turkey

Avrupa Birliği Üye Ülkelerinden Türkiye Cumhuriyeti’ne Besi Amaçlı İthal Edilen Evcil Koyun Cinsi Hayvanlar (Ovies Aries) ve Keçi Cinsi Hayvanlar (Capra Hircus) İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For The Exportation Of Domestic Ovine Animals (Ovies Aries) And Domestic Caprine Animals (Capra Hircus) Intended For Fattening  Importatıon From Eu Member  To The Republic Of Turkey

Türkiye Cumhuriyeti’ne Kesim Amaçlı Gönderilen Evcil Erkek Koyun (Ovies Aries) ve Keçi (Capra Hircus) Cinsi Hayvanlar İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For Domestic Male Ovine (Ovies Aries) And Caprine (Capra Hircus) Animals Intended For Slaughter To The Republic Of Turkey

 

AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELER DIŞINDA TÜM ÜLKELER HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI (İTHALAT)

 

Kayıtlı Yarış ve Müsabaka Atlarının Avrupa Birliği Üye Ülkeleri Dışındaki Ülkelerden Türkiye Cumhuriyeti’ne Geçici İthalatı İçin Sağlık Sertifikası

Health Certificate For The Temporary Importation Of Registered Racing And Competition Horses Into The Republic Of Turkey From The Countries Other Than The Member Countries Of The European Union​

 

 

TÜM ÜLKELER HAYVAN SAĞLIK SERTİFİKALARI

İnsan Tüketimi Amaçlı Bal ve Diğer Arıcılık Ürünlerinin Türkiye Cumhuriyeti’ne İhracatı İçin  Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certıfıcate For Exports Of Honey And Apıculture Products Intended For Human Consumptıon To Republıc Of Turkey

Türkiye Cumhuriyetine sevkiyatı amaçlanan teknik ürünlerin (farmasötik ürünler dahil) (1) imalatında kullanılacak hayvansal ürünler için Sağlık Sertifikası

Health Certificate for animal products for the manufacture of technical products(including pharmaceutical products)(1), intended for dispatch to the Republic of Turkey

 

Köpek, Kedi ve Gelinciklerin Türkiye Cumhuriyeti'ne Girişlerinde Aranacak Orijin ve Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health and Origin Certificate For Domestic Dogs, Cats and Ferrets entering Republic of Turkey

Kanatlı Eti İthalatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Health Certificate For Import Of Meat Of Poultry

Kayıtlı Atlar İle Damızlık ve Üretim Maksatlı Atların Türkiye Cumhuriyeti’ ne İhraçları İçin Sağlık Sertifikası

Health Certificate For Exports İnto The Republic Of Turkey Of Registered Horses And Horses For Breeding nd Production​

Kayıtlı Atların Yarış, Müsabaka ve Kültürel Olaylar İçin 30 Günden Az Süreli Geçici İhracatından Sonra Türkiye'ye Yeniden Girişleri İçin Sağlık Sertifikası

Health Certificate for the re-entry of registered horses for racing,competition and cultural events into Turkey after temporary export for a period of less than 30 days.

Türkiye Cumhuriyeti’ ne Gönderilecek Hayvan Bağırsakları İçin Hayvan Sağlık Sertifikası

Animal Health Certificate For Animal Casings Intended For Dispatch To The Republic Of Turkey

Türkiye Cumhuriyeti’ ne Gönderilecek Memeli Tırnaklı Hayvanların İşlem Görmüş Deri ve Postları İçin Hayvan Sağlık Sertifikası

Animal Health Certificate For Treated Hides And Skins Of Ungulates, Intended For Dispatch To The Republic Of Turkey

Devekuşu Türü Canlı Hayvanların Türkiye’ ye İhracatı İçin Orijin Veteriner Sağlık Sertifikası

Origin Veterinary Health Certificate For The Exportation Of Live Ratites To Turkey

Koyun ve Keçi Semeni İhracatı İçin Sağlık Ve Orjin Sertifikası

Health And Origin Certificate To Export Ovine And Caprine Semen

Türkiye Cumhuriyeti’ ne Evcil Tavşan İhracatı İçin Orijin Veteriner Sağlık Sertifikası

Origin Veterinary Health Certificate For The Exportation Of Domestic Rabbits to The Republic Of Turkey​

Türkiye Cumhuriyeti’ ne Gönderilecek İşlem Görmemiş Koyun Yünleri (1) İçin Hayvan Sağlık Sertifikası

Animal Health Certificate For Sheep’s Untreated Wool (1) Intended For Dispatch To The Republic Of Turkey

Türkiye Cumhuriyeti’ ne Gönderilecek İşlem Görmüş Koyun Yünleri İçin Hayvan Sağlık Sertifikası

Animal Health Certificate For Sheep’s Treated Wool, Intended For Dispatch To The Republic Of Turkey​

Avrupa Topluluğu Üye Ülkeler Dişindaki Ülkelerden Türkiye Cumhuriyetine 31 Aralik 2004 Tarihinde Önce Alinan ,Toplanan, İşlenen ve Depolanan Siğir Cinsi Evcil Hayvanlarin Semeni İthalati İçin Veteriner Sağlik Sertifikası

Veterinary Health Certificate For Semen Of Domestic Animals Of The Bovine Species Collected, Processed And Stored Before 31 December 2004 For Import To Republic Of Turkey From Countries Except Member States Of European Union

Avrupa Topluluğu Üye Ülkeler Dışındaki Ülkelerden Türkiye Cumhuriyeti' ne Sığır Cinsi Evcil Hayvanların Semeni İthalatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For Semen Of Domestic Animals Of The Bovine Species For Import To Republic Of Turkey From Countries Except Member States Of European Union​

Primate Türü Hayvanların Türkiye Cumhuriyetine İthalatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Animal Health Certificate of Primates For Importation to the Republic of Turkey

Avrupa Birliğine İhraç Edilmek Amacıyla TÜRKİYE’ye İthal Edilecek Hayvan Bağırsakları İçin Hayvan Sağlık Sertifikası

Animal Health Certicate For importation of animal casings to TURKEY intended for export to the European Community

Kontrol Edilen Çevresel Şartlar Altında Tanınmış Tesislerde Yetiştirilen Ve Türkiye Cumhuriyeti’ne Gönderilecek Bumble Arıları ( Bombus Spp. ) İçin Sağlık Sertifikası (Bu sertifika 01.01.2008 tarihinden itibaren geçerlidir.)

Health Certificate For Bumble Bees ( Bombus Spp.) Bred Under Environmentally Controlled Conditions Within Recognised Establishments And İntended For Consignment To The Republic Of Turkey (This certificate is valid from 01.01.2008)

Türkiye Cumhuriyeti’ne Gönderilecek Kraliçe Arılar ve Kraliçe Bumble Arıları ( Apis mellifera ve Bombus spp. ) ve Onların İşçileri için Sağlık Sertifikası (Bu sertifika 01.01.2008 tarihinden itibaren geçerlidir.)

Health Certificate For Queen Bees And Queen Bumble Bees ( Apis Mellifera And Bombus Spp. ) And Their Attendants, İntended For Consignment To The Republic Of Turkey (This certificate is valid from 01.01.2008)

Devekuşu cinsi civcivler dışında kalan günlük civcivlerin Türkiye Cumhuriyeti’ne sevkleri için Veteriner Sağlık Sertifikası (Bu sertifika 01.01.2008 tarihinden itibaren geçerlidir.)

Veterinary Health Certificate for Day-old Chicks Other Than of Ratites Intended for Dispatch to the Republic of Turkey (This certificate is valid from 01.01.2008)

Devekuşu Cinsi Yumurtalar Dışında Kalan Kuluçkalık Yumurtaların Türkiye Cumhuriyetine Sevkleri için Veteriner Sağlık Sertifikası (Bu sertifika 01.01.2008 tarihinden itibaren geçerlidir.)

Veterinary Health Certificate For Hatching Eggs Of Poultry Other Than Of Ratites Intended For Dispatch To The Republic Of Turkey (This certificate is valid from 01.01.2008)

Veteriner Sağlık Sertifikası Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilecek memeli tırnaklı hayvanların taze veya soğutulmuş deri ve postları için

Veterinary Health Certificate for fresh or chilled hides and skins of ungulates, intended for dispatch to the Republıc of Turkey

Kümes Hayvanları Dışındaki Diğer Kuşların Türkiye'ye İthalatı için Hayvan Sağlık Sertifikası (Bu sertifika 01.01.2010 tarihinden itibaren geçerlidir.)

Animal Health Certificate For Imports Of Certain Birds Other Than Poultry Intended For Dispatch To Turkey (This certificate is valid from 01.01.2010)

Evcil Büyükbaş Hayvanların Taze, Soğutulmuş, Dondurulmuş Etleri (Karkas) için Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate for Fresh, Chilled, Frozen Meat(Carcass) of Domestic Bovine Animals

Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Ova ve Embriyolarının Türkiye Cumhuriyeti’ne sevkleri için Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate for Ova and Embryos of the Ovine and Caprine Species Intended for Dispatch To The Republic Of Turkey

Türkiye Cumhuriyeti’ne İhracatı Amaçlanan İnsan Tüketimi İçin Süt ve Süt Ürünleri Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For Dairy Products For Human Consumption Intended For Exportation To The Republic Of Turkey

Türkiye Cumhuriyeti’ne İnsan Tüketimi Amaçlı Jelatin İhracatı İçin Sağlık Sertifikası

Health Certificate - Exportation Of Gelatine Intended For Human Consumption To The Republic Of Turkey

Türkiye Cumhuriyeti’ne İnsan Tüketimi Amaçlı Kollajen İhracatı İçin Sağlık Sertifikası

Health Certificate - Exportation Of Collagen Intended For Human Consumption To The Republic Of Turkey

Türkiye Cumhuriyeti’ne İhracatı Amaçlanan İnsan Tüketimi İçin Yumurta Ürünleri Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For Egg Products For Human Consumption Intended For Exportation To The Republic Of Turkey

Türkiye Cumhuriyeti’ne İnsan Tüketimi Amaçlı Balıkçılık Ürünlerinin İhracatı için Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterinary Health Certificate For Exports Of Fishery Products Intended For Human Consumption To The Republic Of Turkey

​Devekuşu cinsi civcivler dışında kalan günlük civcivlerin Türkiye Cumhuriyeti’ne sevkleri için Veteriner Sağlık Sertifikası (Bu sertifika 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.)

​Veterinary Health Certificate for Day-old Chicks Other Than of Ratites Intended for Dispatch to the Republic of Turkey (This certificate is valid from 01.01.2015)

Devekuşu Cinsi Yumurtalar Dışında Kalan Kuluçkalık Yumurtaların Türkiye Cumhuriyetine Sevkleri için Veteriner Sağlık Sertifikası (Bu sertifika 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerlidir.)

​Veterinary Health Certificate For Hatching Eggs Of Poultry Other Than Of Ratites Intended For Dispatch To The Republic Of Turkey (This certificate is valid from 01.01.2015)

Yetiştiricilik, Yatırma, Doğaya Bırakma Ve Açık Süs Tesisleri İçin Su Hayvanlarının Türkiye Cumhuriyeti'ne İthalatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

Veterınary Health Certificate For The Import Into The Republic Of Turkey Of Aquaculture Animals For Farming, Relaying, Put And Take Fisheries And Open Ornamental Facilities

Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Kapalı Süs Tesislerine İthalatı Amaçlanan Süs Su Hayvanları İçin Veteriner Sağlık Sertifikası

​Veterınary Health Certificate For The Import Into The Republic Of Turkey Of Ornamental Aquatic Animals Intended For Closed Ornamental Facilities

Türkiye’ye Sevk Edilecek Vahşi Karnivorlar İçin Hayvan Sağlık Sertifikası

Animal Health Certificate For Wild Carnivores Intended For Dispatch To Turkey

Sap Ve Saman İthalatının Yapılacağı Ülkeler Ve Sağlık Şartları

Cnlı Hyavan Ve Hayvan Maddesi İthalatında Kontrol Belgesi Prosedürü

Avrupa Birliğine Seyahat Edecek Olan Kedi ve Köpekler İçin Kan Testlerinin Yapılabileceği Onaylı Laboratuvarlar

Hayvan Hastalıkları Nedeniyle Yasak Konulan Ülkeler ve Yasaklanan Maddeler

Damızlık, Besilik ve Kasaplık Sığır İthalatına İzinli Ülkeler

​​Damızlık Sığır İthalatı​Besilik Sığır İthalatı​Kasaplık Sığır İthalatı
​Avustralya​Avustralya​Avustralya
​Amerika Birleşik Devletleri​Amerika Birleşik Devletleri​-
​-​Brezilya​Brezilya
​Macaristan​Macaristan​Macaristan
​Estonya​Estonya​Estonya
​Litvanya​Litvanya​Litvanya
​Letonya​Letonya​Letonya
​Fransa​Fransa​Fransa
​Avusturya​Avusturya​-
​Slovakya​Slovakya​Slovakya
​İsveç​İsveç​İsveç
​Çek Cuhuriyeti​Çek Cuhuriyeti​Çek Cuhuriyeti
​Yunanistan (Lesvos/Midilli, Samos, Rodos, Chios, Kos, Ikaria, Dodekanisa, Kalymnos ve Halki Adaları ve Peloponnisos/Peloponnese/Peloponnesos/P eloponnesus ve Doğu Makedonya ve Trakya (East Macedonia and Thrace) Bölgeleri hariç)​Yunanistan (Lesvos/Midilli, Samos, Rodos, Chios, Kos, Ikaria, Dodekanisa, Kalymnos ve Halki Adaları ve Peloponniso s/Peloponnese/Peloponneso s /Peloponnesus ve Doğu Makedonya ve Trakya (East Macedonia and Thrace) Bölgeleri hariç)Yunanistan (Lesvos/Midilli, Samos, Rodos, Chios, Kos, Ikaria, Dodekanisa, Kalymnos ve Halki Adaları ve Peloponnisos/Peloponnese/Peloponnesos/Pelo ponnesus ve Doğu Makedonya ve Trakya (East Macedonia and Thrace) Bölgeleri hariç)​
​Almanya​-​-
​Hollanda​-​-
​İtalya (Lazio, Toscana, Sicilya, Liguria, Calabria, Campania, Umbria Abruzzo, Molise ve Basilicata Bölgeleri, ve Sardunya adası hariç)​İtalya (Lazio, Toscana, Sicilya, Liguria, Calabria, Campania, Umbria Abruzzo, Molise ve Basilicata Bölgeleri, ve Sardunya adası hariç)​İtalya (Lazio, Toscana, Sicilya, Liguria, Calabria, Campania, Umbria Abruzzo, Molise ve Basilicata Bölgeleri, ve Sardunya adası hariç)
​-​Uruguay-​

Damızlık ve Kasaplık-Besilik Koyun İthalatına İzinli Ülkeler

​​Damızlık Koyun İthalatıKasaplık-Besilik Koyun İthalatı
Amerika Birleşik Devletleri (Texas, Washington ve Alabama Eyaletleri hariç)
​-
​Avustralya​Avustralya
​Hırvatistan​Hırvatistan
​Estonya​Estonya
​Macaristan​Macaristan
Bulgaristan(Lovec,Haskovo,Kardzali/Kardzhali,Smoljan/Smolyan, 
Jambol/Yambol, Burgas, Shumen/Sumen,Plovdiv, Stara Zagora, 
Pazardzik/Pazardzhik, Blagoevgard, Varna, Gabrovo, Sliven, Sofia District,Razgrad, Targoviste/Targovishte, Veliko Tarnovo ve Sofija bölgeleri hariç)
Bulgaristan(Lovec,Haskovo,Kardzali/Kardzhali,Smoljan/Smolyan,Jambol/Yambol,Burgas,Shumen/Sumen,Plovdiv,Stara Zagora,Pazardzik/Pazardzhik,Blagoevgard,Varna,Gabrovo, Sliven, Sofia District,Razgrad,Targoviste/Targovishte,Veliko Tarnovo ve Sofija bölgeleri hariç)
Yunanistan (Lesvos/Midilli, Samos, Rodos, Chios, Kos, Ikaria, Dodekanisa, 
Kalymnos ve Halki Adaları ve Peloponnis os/Peloponnes 
e/Peloponnesos/Peloponnesus, Doğu Makedonya ve Trakya (East Macedonia and 
Thrace), Anatoliki Makedonia Kai Thraki (Dğu Makedonya ve Trakya) ve Kentriki 
Makedonya (Merkezi Makedonya) Bölgeleri hariç)

 
Yunanistan (Lesvos/Midilli, Samos, Rodos, Chios, Kos, Ikaria, Dodekanisa, 
Kalymnos ve Halki Adaları ve 
Peloponnisos/Peloponnese/Peloponnesos/Peloponnesus, Doğu Makedonya ve 
Trakya (East Macedonia and Thrace), Anatoliki Makedonia Kai Thraki (Dğu 
Makedonya ve Trakya) ve Kentriki Makedonya (Merkezi Makedonya) Bölgeleri 
hariç

 
Ukrayna​-
Romanya (Satu Mare, Bihor, Arad, Timis, Caras Severin, Dolj, Teleorman, Ilfov, 
M. Bucuresti, Prahova, Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi, Constanta, Galati, 
Hunedoara, Sibiu, Alba, Cluj, Mures, Bistrita Nasaud, Suceava, Iasi, Vrancea, Dolj, 
Olt, Vilcea/Valcea, Bacau, Botosani, Vaslui, Ilfov, Argos, Gorj, Mehedinti, Giurgiu 
ve Dimbovita bölgeleri hariç)
Romanya (Satu Mare, Bihor, Arad, Timis, Caras Severin, Dolj, Teleorman, Ilfov, 
M. Bucuresti, Prahova, Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi, Constanta, Galati, 
Hunedoara, Sibiu, Alba, Cluj, Mures, Bistrita Nasaud, Suceava, Iasi, Vrancea, Dolj, 
Olt, Vilcea/Valcea, Bacau, Botosani, Vaslui, Ilfov, Argos, Gorj, Mehedinti, Giurgiu 
ve Dimbovita bölgeleri hariç)

BSE Hastalığı Nedeniyle Ülkeye Girişte Kısıtlama Getirilen Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünler

Sap ve Saman İthalatında Veteriner Kontrolleri

Gümrük İdareleri ile Veteriner Kontrollerini Yapmaya Yetkili Birimler​

İthalata İzin Verilen, İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürün İşletme Listesi

​Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Onaylı İşletme Listesi


 

​Avrupa Birliği Üye Ülkeler Dışındaki Ülkelerin Onaylı İşletme Listesi​


 

Bakanlığımızca Onaylanan İşletme Listesi​

 

ÜLKE ADIİŞLETME DOSYASI​
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti​Dosya​ İndir​
​Gürcistan​Dosya İndir
Serbest BölgeDosya İndir​
​LibyaDosya İndir​​
​KırgızistanDosya İndir​
​MoritanyaDosya İndir
​Türkmenistan​Dosya İndir
​AzerbaycanDosya İndir​
​Sudan​Dosya İndir​
​RusyaDosya İndir​
​Irak​Dosya İndir
​Suriye​Dosya İndir
​İranDosya İndir
 

İthalatta Yetkili Gümrük İdareleri ile Veteriner Kontrollerini Yapmaya Yetkili Birim​

Türkiye Cumhuriyetine Teknik Kullanım Amaçlı (Tabaklama) İhraç Edilecek Tırnaklı Hayvanlardan Elde Edilen Post ve Deri İşletmelerinin Onay Prosedürü

''