Genel Müdür

​​Prof.Dr.İrfan EROL 

Genel Müdür

 

​ İrfan Erol, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. Almanya'da Berlin Freie Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni Enstitüsü'de 1987-1991 yıllarında doktora yaptı. Ekim 1993'de doçent, Mart 1999'da profesör oldu. 1996 yılında Berlin Freie Üniversitesi'nde, 2000 ve 2001 yıllarında ABD'de Wisconsin Üniversitesi Gıda Araştırma Enstitüsü Gıda Mikrobiyolojisi ve Toksikolojisi Bölümünde misafir bilim adamı olarak görev yaptı. Uzmanlık alanları gıda mikrobiyolojisi ve moleküler mikrobiyoloji, gıda güvenliği ve halk sağlığı, ulusal ve AB gıda mevzuatıdır.

 

   İrfan Erol, CVO, OIE Türkiye delegesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, ILSI (Avrupa Bilimsel Danışmanlık Komitesi) üyesi olarak seçilmiştir.

    İrfan Erol, Dünya Veteriner Hekimler Birliği (WVA) Türkiye Temsilciliği, Avrupa Veteriner Hekimliği Federasyonu (FVE), Hijyen Grubu Danışma Kurulu Üyeliği, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu Üyeliği, Yüksek Komiserler Kurulu Üyeliği, YÖK Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Komisyonu Üyeliği, YÖK Veterinerlik Yayın Etiği Komisyonu Üyeliği, TÜBİTAK Üyeliği, TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu Üyeliği, VHAG Yürütme Komitesi Üyeliği, TOVAG Danışma Kurulu Üyeliği TÜBİTAK ÇPDK (Çağrılı Projeleri Danışma Kurulu) üyeliği, TÜBİTAK UME Danışma Kurulu üyeliği, TÜRKAK Danışma Kurulu üyeliği, EFSA İstişare Kurulu üyeliği, Codex Alimentarius Ulusal Temsilciliği görevlerinde bulunmuştur/bulunmaktadır. 2003-2012 yılları arasında Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Başkanlığını yürütmüştür.

 

    İrfan Erol'un, Türkiye ve ABD'de yayımlanmış 4 kitabı bulunmaktadır. İrfan Erol'un çoğu SCI kapsamında 60 araştırma makalesi ve 15 derlemesi ile 125 ulusal-uluslararası kongre, seminer vb. katılımı bulunmaktadır. 15 Ulusal 4 Uluslararası projede yürütücü veya araştırmacı olarak görev almış ve 7 master 10 doktora öğrencisine danışmanlık yapmıştır. Ayrıca, birçok ulusal ve uluslararası derginin yayın kurulu üyeliğini, hakemliğini veya editörlüğünü yapmaktadır.

 

  Şubat 2012'den beri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü görevini yürüten Prof. Dr. İrfan Erol, evli ve iki çocuk babasıdır.​​​

''